ניתוח מתא"ם 2018

לפניכם ניתוח של הבחינה שהתקיימה ב-4.10.18.  המגמות השונות שאפיינו את שני חלקי הבחינה מפורטות בהמשך. המון תודה לצוות הפיתוח, למדריכי אופק וכמובן לסטודנטים שהשקיעו זמן ומאמץ בניתוח הבחינה. 

פרק ראשון : ידע והבנה בשיטות מחקר בפסיכולוגיה

פרק הסטטיסטיקה שמר על מאפייני המבנה וחלוקת הנושאים כפי שנצפו בשנים האחרונות, אך התאפיין ברמת קושי ומורכבות גבוהה במיוחד ביחס למועדי המתא"ם בארבע השנים האחרונות.

כמוכר, הזמן שהוקצה לפרק היה 125 דקות והוא כלל 40 שאלות. החלק הראשון כלל 26 שאלות אמריקאיות, לאחר מכן 4 ביקורות מחקר, ו-3 אשכולות (אשכול נוירוקוגניטיבי עם 4 שאלות, אשכול על סכיזופרניה עם 3 שאלות, ואשכול קוגניטיבי עם שאלות ניתו"ש שכלל גם כן 3 שאלות). 
הפרק התאפיין בדגש המוכר בנושאי ניתוח שונות וקשר סטטיסטי, ובמשקל גדול מהנהוג לשאלות בסטטיסטיקה היסקית. בנוסף, נראתה בפרק חזרה לנושאים ישנים, כגון שאלות קומבינטוריקה בהסתברות, שלא נראתה מאז מתא"ם 2011. 
מניתוח ראשוני עולה כי רמת הקושי הגבוהה בפרק הראשון נבעה ממורכבותן התאורטית של השאלות, ומכמות מלל גבוהה במיוחד (כולל שאלות מרובות סעיפים). בשל כך, סטודנטים רבים חשו מגבלת זמן משמעותית בפרק. בניגוד לבחינות האחרונות, לא הוצגה כמות גדולה של נתונים ויזואליים וגרפים, ואותה החליף מלל רב. 
פילוח שאלות על פי נושאים :
תיאורית - 1
הסתברות - 3
קשר - 10
ניתו״ש - 10
היסקית - 6
שיטות מחקר - 5 (כולל את כל 4 הביקורות, והיתר באשכולות)
תוך נבדקי - 1
מבחנים סטטיסטיים - 4

פרק שני : טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה

גם השנה הוקצו לפרק הטקסטים 180 דקות והוא כלל 50 שאלות. הפרק הזכיר ברמת הקושי שלו ובמאפייניו את מועדי המתא"ם האחרונים. בשונה משני המועדים האחרונים, הופיעו בו 6 שאלות ידע כללי בלבד (במקום 10). חלק משאלות הידע הכללי והתבססו על הבנה של הטקסט שקדם להן.

הפרק הורכב משני טקסטים ברמה קשה, טקסט ברמה בינונית, וטקסט ברמה קלה. 
הטקסטים המורכבים היו טקסטים 1 ו-2 (אכזרי משהו), שניהם טקסטים מחקריים קלאסיים קשים להבנה, ועם שאלות מורכבות בסופם. הראשון היה טקסט קוגניטיבי על מודעות, והשני (שרוב הסטודנטים חוו כטקסט הקשה בבחינה) עסק ב-OCD.
טקסט 3, הטקסט הקליני במרכזו תיאור מקרה של מטופלת עם התנהגויות אוטיסטיות, היה סביר מבחינת קמת הקושי של המאמר ושל השאלות. כמאפיין מאמרים קליניים, לא היה צורך בקריאתו של כל הטקסט או בביסוס נרטיב נרחב בכדי להשיב על השאלות.
טקסט 4, שוב טקסט מחקרי, היה הקל שבחבורה. כמו בשנה שעברה, הטקסט האחרון היה הפשוט ביותר, והתאפיין בנושא קליל (פייסבוק ורגשות, איך לא). הוא כלל אמנם שני ניסויים, אך הם היו קצרים וכך גם השאלות עליהם.

עוד נציין, כי התרחבה המגמה כחלק ממנה הופיעו בשולי המאמרים תרגומים שונים והערות שוליים שסייעו להבין את הטקסט ולהשיב על חלק מהשאלות.

טקסט 1 -

Integration without awareness: expanding the limits of unconscious processing
טקסט 2 -
An experimental re-examination of the inferential confusion hypothesis of obsessive–compulsive doubt
טקסט 3 -
The rhythm of safety
טקסט 4 -
The emotional responses of browsing Facebook: Happiness, envy, and the role of tie strength

 

לפרטים נוספים ולהרשמה

המרכז הארצי קבע

תלמידי אופק מקבלים את הציונים הגבוהים ביותר במתא"ם
לדו״ח המרכז הארצי

מבחן מתאם לדוגמא

מבוסס על מתא״ם 2016
הבחן עכשיו
עיצוב אתרים ופיתוח - design-studio.co.il