ניתוח מתא"ם 2019

לפניכם ניתוח של הבחינה שהתקיימה ב-24.10.19.  המגמות השונות שאפיינו את שני חלקי הבחינה מפורטות בהמשך. המון תודה לצוות הפיתוח, למדריכי אופק וכמובן לסטודנטים שהשקיעו זמן ומאמץ בניתוח הבחינה. 

 

פרק ראשון : ידע והבנה בשיטות מחקר בפסיכולוגיה

פרק הסטטיסטיקה שמר על מאפייני המבנה וחלוקת הנושאים כפי שנצפו בשנים האחרונות, והתאפיין ברמת קושי בינונית ואף נמוכה מעט בהשוואה למועדי המתא"ם האחרונים.

הזמן שהוקצה לפרק היה 125 דקות והוא כלל 40 שאלות. החלק הראשון כלל 26 שאלות אמריקאיות, לאחר מכן 4 ביקורות מחקר, ו-3 אשכולות (אשכול קוגניטיבי עם 4 שאלות, אשכול מתאמי עם 3 שאלות, ואשכול התנהגותי שכלל גם כן 3 שאלות).

הפרק התאפיין בדגש המוכר בנושאי ניתוח שונות וקשר, ומשקל מעט גדול מהרגיל של שאלות בהיסקית ובשיטות מחקר. בנוסף, בפרק הופיעו מספר נושאים פחות נפוצים כגון הסתברות בינומית ומבחני פוסט הוק שלא הופיעו בבחינה בשנים האחרונות.

מניתוח ראשוני עולה כי הפרק התאפיין בריבוי שאלות תיאורטיות וגרפיות, ללא מלל רב. ביקורות המחקר היו ברמת קושי נמוכה, ואשכולות המחקר התאפיינו בתיאור מורכב יחסית, המלווה בשאלות ברמת קושי סבירה.

 

פילוח שאלות על פי נושאים :

תיאורית - 1

הסתברות - 2

קשר - 11

ניתו״ש -9

היסקית - 6

שיטות מחקר - 9 (2 ביקורות והיתר באשכולות)

מבחנים סטטיסטיים - 2

 

פרק שני : טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה

גם השנה הוקצו לפרק הטקסטים 180 דקות והוא כלל 50 שאלות. הפרק התאפיין ברמת קושי גבוהה ביחס למועדי המתא"ם האחרונים. בדומה למועד המתא"ם האחרון, הופיעו בפרק 7 שאלות ידע כללי (בהשוואה ל-6 בשנה שעברה). שאלות הידע הכללי היו ברמת קושי בינונית-נמוכה והיו קשורות לעולם התוכן של הטקסט ללא הפנייה ספציפית לחלקי טקסט.

הפרק הורכב משני טקסטים ברמה קשה, ושני טקסטים ברמה בינונית.

הטקסטים המורכבים היו טקסטים 1 ו-4, שניהם טקסטים מחקריים קלאסיים קשים להבנה, עם פרקי שיטה מורכבים, כאשר השאלות היו גם כן ברמת קושי גבוהה. הטקסט הראשון היה טקסט חברתי על השלכות פסיכולוגיות והשפעתן על הודאה באשמה, והטקסט הרביעי היה טקסט קוגניטיבי שעסק בזיכרון עבודה ויזואלי, ונחווה אצל מרבית הסטודנטים כטקסט הקשה ביותר.

 

טקסט 3, הטקסט הקליני, עסק בהתנגדות לטיפול בראי תיאוריות שונות (פרויד, קוהוט וכו'), דרש קריאה מרובה אך לא היה צורך בקריאתו של כל הטקסט או בביסוס נרטיב נרחב בכדי להשיב על השאלות.

טקסט 2, גם הוא טקסט מחקרי, פיזיולוגי, על הקשר בין מדדים פיזיולוגיים של טקסט לדיווח עצמי בקרב מטופלים פסיכוטיים, דיכאוניים ובריאים.

באופן כללי, הופיעו בפרק הטקסטים שאלות סטטיסטיות רבות, וכן מספר שאלות על מערכי המחקר. חלק מן השאלות בטקסטים היו ללא הכוונה לשורות ספציפיות. כמו כן, בשלושת הטקסטים המחקריים הופיעו מספר ניסויים.

 

בדומה לשנים קודמות, הופיעו בטקסטים כותרות משנה, וכן בשולי המאמרים הופיעו תרגומים למילים בטקסט והערות שוליים. הערות השוליים היו ללא מספור, דבר שהקשה על איתור התרגום הרלוונטי.

 

טקסט 1 -

Temporal discounting: The differential effect of proximal and distal consequences on confession decisions

טקסט 2 -

Stress levels in psychosis: Do body and mind diverge?

טקסט 3 -

Reconsidering resistance

טקסט 4 -

The number and quality of representation in working memory

לפרטים נוספים ולהרשמה

המרכז הארצי קבע

תלמידי אופק מקבלים את הציונים הגבוהים ביותר במתא"ם
לדו״ח המרכז הארצי

מבחן מתאם לדוגמא

מבוסס על מתא״ם 2019
הבחן עכשיו
עיצוב אתרים ופיתוח - design-studio.co.il