תקנון קורס 'אופק מתא"ם' 2020

בהמשך מצורפים פרטים כלליים אודות קורס אופק מתא"ם 2020, ואודות התנאים בהם הוא יתקיים. יש לקרוא את התקנון, ולהוסיף בסופו שם+ת"ז. הפרטים מהווים את אישור הסטודנט לתנאי התקנון, ומהווים תנאי להשתתפותו בקורס אופק מתא"ם 2020. 

כללי

  • קורס אופק מתא"ם הינו קורס המיועד להכנה לבחינת המתא"ם (בחינה לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה). תכני הקורס נוגעים ללימוד סטטיסטיקה ושיטות מחקר, ולהתמודדות עם טקסטים מחקריים באנגלית.
  • הקורס כולל חומרים תיאורטיים ותרגולים בנושאים הרלוונטיים בסטטיסטיקה, בשיטות מחקר ובניתוח טקסטים מדעיים. החומרים הנדרשים (חומר תיאורטי וחומרי תרגול וסימולציה) יימסרו במהלך מפגשי הקורס בהתאם לתכני המפגשים, והם כוללים ערכת ספרי לימוד וגישה לתכני תרגול מקוון.
  • במהלך הקורס יימסרו מספר פעמים לתלמידים חומרים רגישים שלא ניתן יהיה להוציאם אל מחוץ לכיתות. חומרים אלו ייאספו בתום השיעור. 
  • ההרשמה לקורס אופק מתא"ם אינה הרשמה לבחינת המתא"ם. לבירור פרטי ההרשמה לבחינה יש לפנות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

 

רישום ושיבוץ לכיתות:

  • הרישום לקורס, תכני הקורס, צוות המורים והאחריות המקצועית במהלך הקורס היא של חברת אופק מתא"ם.
  • השיבוץ לכיתות, לסימולציות ולסדנאות טקסטים אישיות - קבוע לאורך כל הקורס, ומשהתבצע השיבוץ אין באפשרותנו להבטיח מעבר בין סניפים או כיתות.
  • כיתות הלימוד מוגבלות במקום. חשוב לנו להקפיד על כך, ולא תתאפשר הצטרפות או מעבר לכיתה מלאה.

 

דמי הרשמה וביטול:

  • סטודנט במסלול הכיתתי (אופק 21/אופק 24) המבטל את השתתפותו בקורס לאחר ה-1.6.20 (אך לפני ה-1.7.20) יחויב בדמי ההרשמה, בעלות ערכת ספרי הלימוד ובדמי טיפול וסליקה, סה"כ 1310 ש"ח.         

  • סטודנט במסלול האקספרס (אופק 9) המבטל את השתתפותו בקורס לאחר ה-1.6.20 (אך לפני ה-1.7.20) יחויב בדמי ההרשמה ובדמי טיפול וסליקה, סה"כ 910 ש"ח.

  • החל מתאריך 2.7.20 לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס.

 

בברכת דרך צלחה!

צוות אופק מתא"ם 2020

 

לפרטים נוספים ולהרשמה

המרכז הארצי קבע

תלמידי אופק מקבלים את הציונים הגבוהים ביותר במתא"ם
לדו״ח המרכז הארצי

מבחן מתאם לדוגמא

מבוסס על מתא״ם 2019
הבחן עכשיו
עיצוב אתרים ופיתוח - design-studio.co.il