אוניברסיטת אריאל- ארגונית- תעסוקתית

ראש המגמה – ד"ר ליאור אורן

קישור לדף הרלוונטי באתר החוג

תיאור כללי של המגמה:

המגמה לפסיכולוגיה ארגונית- תעסוקתית מכשירה לעיסוק פרקטי ולמחקר בשלושת תחומיו המרכזיים של המקצוע: מיון ופסיכודיאגנוסיקה תעסוקתית, ייעוץ ארגוני, ייעוץ וטיפול בקריירה (מוכר כתחום טיפולי, ומכונה פסיכותרפיה תעסוקתית). המגמה מכינה להתמחות בשלוש הענפים הללו של החטיבה הארגונית- תעסוקתית- חברתית במועצת הפסיכולוגים. בכול שלושת התחומים נלמדים מודלים תיאורטיים קלאסיים ועכשוויים ונרכשות אסטרטגיות של אבחון והתערבות. מגוון הטכניקות והכלים המוענקים ללומד הינו רב.

בתחום הייעוץ הארגוני: נלמדים אבחון ארגוני, מוטיבציה של עובדים, פיתוח מנהלים ומנהיגות בארגון, התנהגות של הפרט בארגון, עבודה בצוותים, הערכת עובדים, פיתוח והובלת שינויים, ייעוץ אישי למנהלים ועוד.

בתחום הייעוץ והטיפול התעסוקתי: נלמדים תהליכי ייעוץ אישי, תהליכי קבלת החלטות קריירה, תיאוריות של התפתחות אישית והתפתחות קריירה, עקרונות CBT ליישום בתהליכי ייעוץ אישי וייעוץ תעסוקתי, פסיכופתולוגיה בעולם העבודה, מיומנויות וטכניקות של ייעוץ אישי וייעוץ קריירה ועוד.

בתחום האבחון והמיון: נרכשים כלים רבים לאבחון כישורים-אישיות-נטיות-ערכים-צרכים- חוזקות ועוד, הן ברמת הפרט והן ברמת האדם העובד. נלמדות תיאוריות של התאמה והסתגלות אדם-סביבה תעסוקתית, וכן נלמד אופן פיתוח והפעלת מערכות מיון בארגונים.

המגמה מעניקה ראייה רחבה של האדם בעבודה ושל העבודה-הקריירה- הייעוד בעולם הפוסט מודרני. המגמה מייעדת את בוגריה לעבודה של אבחון, ייעוץ ומיון במסגרות משאבי אנוש בארגונים וכן לעבודה במסגרת פרקטיקה פרטית או לעבודה בחברות ייעוץ.

תוכנית הלימודים כוללת גם פרקטיקום שמתקיים החל מסוף שנה א' ללימודים ומתקיים יום אחד בשבוע למשך שנה קלנדרית (יולי – יוני). כל סטודנט בהתייעצות עם רכזי הפרקטיקום בוחר מקום אשר בו יעשה את הפרקטיקום שלו, כאשר קיימת אפשרות להתקשרויות חוזיות חדשות בהתאם לבקשות הסטודנט ולקריטריונים שמציבה מועצת הפסיכולוגים.

כל הסטודנטים מתחילים במסלול תזה, וסטודנטים שלא יעמדו בדרישות בשנה א' יעברו למסלול ללא תזה.

בשנת הלימודים תשפ"ב יתקבלו 15 מועמדים למגמה.

מספר הלומדים במגמה:

שנת 2022-2023 (תשפ"ג) - 16 סטודנטים

מחזור 2019-2020 (תש"ף) - 17 סטודנטים

מחזור 2019 - 2018 (תשע"ט) - 14 סטודנטים

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון מתא"ם - 95 (או מבחן GRE בציון 615 לפחות)

ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה – 88

בכל שנה מתקבלים גם שני סטודנטים עם ממוצע תואר מעל 93 ללא מתא"ם, ובשנת הלימודים תשפ"ב הוסיפו אפשרות להגשת מועמדות דרך ועדת חריגים עם ציון מתא"ם למעלה מ-80, בכפוף לשלוש המלצות.

תהליך הקבלה למגמה כולל שליחת כל המסמכים (קורות חיים, שאלון אישי, המלצות), ושני ראיונות אישיים.

באוניברסיטת אריאל מציעים לסטודנטים עם ממוצע מעל 80 שעושים תזה מלגת מחייה וכן הנחה של 50% בשכר הלימוד. במקרים אלו, תהליך כתיבת התזה מתחיל כבר בתחילת שנה א'.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה