אוניברסיטת בן גוריון- התפתחותית

ראש המגמה – פרופ' פלורינה יוזפובסקי

קישור לדף הרלוונטי באתר החוג

קישור לחוברת המידע לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון

תיאור כללי של המגמה:

תכנית הלימודים במגמה לפסיכולוגיה התפתחותית תכשיר פסיכולוגים התפתחותיים לעבודה בגיל הרך, תוך מתן דגש על חשיבה רחבה המאפשרת הבנה של תהליכים התפתחותיים בסיסיים והסתכלות מקיפה על התפתחות הילד/ה כמושפעת מסביבתו, מהמבנה הביולוגי שלו, ומיחסי הגומלין שלו עם הסביבה. במסגרת תוכנית הלימודים יקבלו הסטודנטים בסיס תיאורטי, מחקרי ויישומי רחב. התכנית מדגישה את חשיבות הקשר בין ידע מדעי ועבודה מעשית וההפריה ההדדית ביניהם בהכשרת אנשי מקצוע בעלי ידע והבנה עמוקים של ממצאים מחקריים עדכניים.

דגשים עיקריים ינתנו לנושאים הבאים :

(א) למידה של מנגנוני התפתחות בסיסיים (מוחיים, ביולוגיים, רגשיים, חברתיים, קוגניטיבים, מוטורים)

(ב) הבנה של התהליכים העומדים בבסיס ההתפתחות הנורמטיבית ואבנורמלית של ילדים בשנים הראשונות לחייהם

(ג) למידה והתנסות בשיטות אבחון וטיפול בגיל הרך (מלידה ועד גיל 9 שנים)

(ד) עבודה עם ילדים בעלי הפרעות התפתחותיות, רגשיות והתנהגותיות

(ה) עבודה עם הורים, גננות ואנשי מקצוע אחרים המטפלים בילדים

(ו) הבנה של חשיבות הידע המחקרי שבבסיס שיטות האבחון והטיפול והגברת המחויבות לאבחון ולטיפול מבוסס מדע תכנית זו כוללת את כל דרישות הקדם להתחלת התמחות בפסיכולוגיה התפתחותית עם סיום לימודי התואר השני, ומ עודדת המשך ללימודי דוקטורט במסלול משולב. 

הלימודים נפרשים על פני יומיים בשבוע, כאשר בנוסף ישנם יומיים של פרקטיקום ויום של עבודה במעבדות. הפרטיקום נמשך לאורך כל השנה האקדמית במשך שנתיים של הלימודים, החל מתחילת שנה א' ועד לסיום שנה ב'.

מקומות הפרקטיקום בבאר שבע הם: מרכזי התפתחות הילד, היחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך והשפ"ח. ישנה גם אפשרות לעשות פרקטיקום באזור המרכז במכונים להתפתחות הילד באסף הרופא, איכילוב, גהה וקפלן. 

מספר הלומדים במגמה:

מחזור ד' - 2019-2020 (תש"ף) - 6 סטודנטים.

מחזור ג'- 2019-2018 (תשע"ט) - 9 סטודנטים

מחזור ב' - 2017-2018 (תשע"ח) - 10 סטודנטים
מחזור א' - 2016 - 2017 (תשע"ז) - 8 סטודנטים

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון מתא"ם - 100
ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה – 87
ציון כללי תואר ראשון - 85

תהליך הקבלה:

הסטודנטים ידורגו על פי המלצות וציונים. לאחר מכן יתבקשו לדרג 3 מנחי מחקר פוטנציאליים איתם יהיו מעוניינים לעבוד בתזה. חלק מהסטודנטים יוזמנו לראיונות המחקריים עם אחד מהמנחים הפוטנציאליים. המועמדים המתאימים ביותר על בסיס הראיונות המחקריים, יוזמנו לראיונות אישיים נוספים.

לבסוף, ידורגו המועמדים לפי 3 פרמטרים: א. התאמה לעיסוק בפסיכולוגיה התפתחותית. ב. מידת ההתאמה לעבודה עם מנחי המחקר. ג. ציון מבחן המתא"ם.

בדומה למגמות הקליניות האחרות בבן גוריון ישנה אפשרות לקבלת מלגת שכ"ל. נכון לשנת תשע"ז כל הסטודנטים הלומדים במגמה מקבלים מלכת שכ"ל. 

סטודנטים המעוניינים ללמוד במגמה ההתפתחותית יתבקשו לדרג את המגמה בעדיפות ראשונה בלבד.

מלגות

כל הסטודנטים במגמה מקבלים מלגה של 50% שכ"ל, וכן בשנה ב' מקבלים מלגת דמי מחייה בסך 1400 ש"ח לחודש.

נתונים לא רשמיים על נתוני הקבלה בפועל:

בשנת תשפ"ב: חתך המתא"ם (הציון הנמוך ביותר) - 103

בשנת תש"פ: מתך המתא"ם (הציון הנמוך ביותר) - 97.

בשנת תשע"ט: חתך המתא"ם (הציון הנמוך ביותר) - 109

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה