אוניברסיטת בר אילן- חברתית- ארגונית

ראש המגמה – ד"ר אלירן הלאלי

קישור לדף המגמה באתר האוניברסיטה

קישור לחוברת המידע לתואר שני 

תיאור כללי של המגמה:

מסלול המגמה החברתית-ארגונית כולל שתי חטיבות – החטיבה החברתית והחטיבה הארגונית. הקניית ידע תיאורטי ויישומי מתבצעת בשתי החטיבות, במטרה להכשיר פסיכולוגים לעולם ארגוני מודרני המשלב תיאוריה, מחקר ופרקטיקה רב-תחומית.

לפי מידע שהגיע אלינו מסטודנטים, בשנה א' יש דגש על פסיכולוגיה חברתית, בעוד בשנה ב' הדגש הוא יותר על פסיכולוגיה ארגונית. הלימודים מתפרסים על פני שלושה ימים בשבוע. כמו כן, במהלך הלימודים אין כמעט מבחנים וההרצאות הפרונטליות הן קצרות. הציון מתבסס על עבודות הגשה, סיכומי מאמרים ורפרטים.

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2019-2018 (תשע"ט)- 14 סטודנטים

מחזור 2015 - 2016 (תשע"ו) - 14 סטודנטים
מחזור 2014 - 2015 (תשע"ה) - 15 סטודנטים
מחזור 2013 - 2014 (תשע"ד) - 15 סטודנטים

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון מתא"ם - 100
ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה- 87

ציון BA נדרש בחוג השני - 80

סטודנטים עם ממוצע תואר 93 ומעלה בפסיכולוגיה, יכולים להגיש מועמדות ללא ציון מתא"ם.

יש סטודנטים שמצליחים להיכנס דרך ועדת ערעורים עם מתא"ם של פחות מ-100.

תהליך ההרשמה מתבסס על החומרים הנדרשים וציוני המועמד ללא ראיון אישי. יש להגיש קורות-החיים - תיאור בן עמוד אחד המתייחס לרקע האקדמאי/מקצועי, תחומי העניין והכוונות המחקריות ו/או המקצועיות של המועמד בתחום הפסיכולוגיה חברתית–אירגונית. כמו כן המגמה דורשת שתי המלצות אקדמיות.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה