אוניברסיטת בר אילן- קלינית שיקומית

ראש המגמה - פרופ' דני חורש

קישור לדף הרלוונטי באתר החוג 

קישור לחוברת המידע לתואר שני

תיאור כללי של המגמה:

החל משנה"ל תשפ"א - המגמות קלינית מבוגר, קלינית ילד וקלינית-שיקומית אוחדו לכדי מגמה אחת בשם "המגמה הקלינית". במסגרת הלימודים במגמה הקלינית ניתן יהיה להתמקד בתחומי הכשרה הנוגעים לפסיכולוגיה קלינית של המבוגר, פסיכולוגיה הקלינית של הילד, ופסיכולוגיה קלינית-שיקומית. מיקוד זה יאפשר לתלמידים להתקבל להתמחות קלינית או שיקומית. 

באופן מסורתי הפרקטיקום בשנה א' מתבצע בתוך הקליניקה בבר אילן, ורק בשנה ב' יוצאים לפרקטיקום מחוץ לכותלי האוניברסיטה. להבנתנו- הבחירה תתבצע לקראת שנה ב' ועד אז הלימודים יהיו פחות מובחנים.
מלבד הפרקטיקום, הלימודים במגמה המאוחדת יהיו משותפים כך שכולם יקחו את אותם הקורסים, ולאחר חלוקה למיקודים השונים- ההתמחויות השונות הנדרשות יקבלו מענה גם בקורסי בחירה שונים (ילד, מבוגר, שיקומית).

במסגרת המגמה המאוחדת יתקבלו כ-42 סטודנטים. 

המסלול מכשיר לאבחון וטיפול במצבי טראומה ומשבר על רקע נכויות פיזיות, התפתחותיות, נוירולוגיות, נפשיות וחברתיות. המסלול מדגיש גישה הוליסטית הרואה את האדם כבעל מכלול משאבים ותכונות מעבר לנכותו הספציפית. ההכשרה מדגישה את חשיבות מעגלי הקהילה והמשפחה בתהליך השיקומי. כמו כן, ההכנה היא לעבודה עתידית בצוות רב מקצועי.

לימודי התשתית בטיפול נפשי משולבים בהתנסות קלינית אשר בחלקה הגדול נעשה בקליניקה של המחלקה לפסיכולוגיה על ידי צוות המחלקה. 

בשנה הראשונה ללימודים, הלימודים והפרקטיקום נלמדים עם שאר המגמות הקליניות כאשר יש יום נוסף בשבוע המיועד למגמה השיקומית.

הפרקטיקום נערך בקליניקה בבר אילן ומתחיל בשבוע הראשון ללימודים. בשנה הראשונה הפרקטיקום הינו דינמי ובשנה השנייה שיקומי. 

בשנה השנייה ללימודים נערך גם פרקטיקום בשדה (בית לווינשטיין, תל השומר, רעות, איכילוב וקיימת גם פתיחות למקומות חדשים (כל עוד מתקיימת בהם הדרכה שיקומית).

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2020-2019 (תש"ף) - 11 סטודנטים

מחזור 2017 -2018 (תשע"ח) - 12 סטודנטים 

מחזור 2016 - 2017 (תשע"ז) - 12 סטודנטים

מחזור 2015 - 2016 (תשע"ו) - 10 סטודנטים

בכל שנה מתקבלים כ-10-12 סטודנטים

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון מתא"ם - 115

ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה - 90

ציון BA בחוג השני - 80

וועדת חריגים:

ניתן להגיש מועמדות בוועדת חריגים. לצורך כך יש להתקשר למזכירות המחלקה לפסיכולוגיה, למסור את ממוצע התואר וציון המתא"ם, לאחר מכן, בכפוף לאישור המזכירות, יש לשלוח מייל לראש המגמה אשר מחליט האם לאשר את הבקשה. 

מלגות:

בכל שנה הסטודנט בעל ציון המתא"ם הגבוה ביותר מקבל מלגת ישיר לדוקטורט.

מידע בלתי רשמי על קבלה בפועל:

בשנת הלימודים תשפ"ב: חתך מתא"ם (הציון הנמוך ביותר) - 106.

בשנת הלימודים תשפ"א: חתך מתא"ם (הציון הנמוך ביותר) - 104, ממוצע ציוני מתא"ם - 122, ממוצע תואר ראשון - 93.

שנת תש"ף: החתך נמוך בפועל מ-110 וישנה התייחסות לועדות חריגים. 

שנת תשע"ו: חתך מתא"ם - 106, חתך ממוצע תואר - 90

*במסגרת תכנית קבלה נפרדת למגזר החרדי, החל בשנת תשע"ד מציעה המגמה עד שני מקומות לסטודנטים חרדים (ניתן להגיש עם כל ציון מתא"ם, אך אם ציון המתא"ם נמוך מהנדרש, יש להגיש בקשה דרך ועדת חריגים). תכניות דומות מתקיימות במגמות קלינית מבוגרוקלינית ילד.

תהליך הקבלה כולל את משלוח המסמכים הרלוונטיים וראיון אישי אחד, המתקיים לרוב עם שני מראיינים מהמגמה. הראיונות הינם לרוב באוריינטציה דינמית. 

על פי פירסומים רשמיים של האוניברסיטה, לשנת תשס"ט ותש"ע, נתוני הקבלה בפועל למגמות הקליניות היו ממוצע מתא"ם - 122.5 וממוצע ציוני תואר - 94.2. בניגוד למוסדות אחרים, ניתן משקל להבדל בין ציוני התואר הראשון בפסיכולוגיה מעבר לסף 90 (ע"פ נתוני ימים פתוחים מהשנים האחרונות). לא קיימת פרוצדורה רשמית של ועדת חריגים, אולם מומלץ לברר במזכירות את האפשרות להגיש בקשה כחריג בהתאם לשאר נתוני הסטודנט.

במגמה תקן לסטונט חרדי, שעובר הליך מיון במסלול נפרד.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה