אוניברסיטת חיפה- פסיכולוגיה חינוכית

ראש החוג ד"ר ליאת גולדפרב 

קישור לדף המגמה באתר החוג

תיאור כללי של המגמה:

התוכנית באוניברסיטת חיפה נפתחה בשנת הלימודים תש"פ וזוהי תוכנית ייחודית  בפסיכולוגיה חינוכית עם דגש על תחום לקויות הלמידה. התוכנית נמצאת תחת הפקולטה לחינוך ובמסגרתה יתמחו הסטודנטים באבחון, בטיפול, בתהליכי מניעה של קשיים, בקידום ההתפתחות התקינה של ילדים ונוער. תוכנית המגמה כוללת קורסי ליבה בפסיכולוגיה חינוכית והרחבה ייחודית בתחום לקויות הלמידה.  כחלק משיתוף הפעולה בין החוג ללקויות למידה לבין החוג לפסיכולוגיה, התוכנית נבנתה בהלימה לגישות ולידע בתחומי הפסיכולוגיה החינוכית, הנוירו-קוגניטיבית והקלינית בתוך הסביבה החינוכית.

בתוכנית קיים מסלול תזה בלבד. 

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון מתא"ם: 100

ציון תואר ראשון: 90

ציון תואר ראשון בחוג השני: 80

תהליך הקבלה כולל הגשת תיאור עצמי, נסיון מעשי ומחקרי, 2 המלצות - אחת קלינית מהשדה והשנייה אקדמית. 

ההרשמה לפסיכולוגיה חינוכית מתבצעת בפקולטה לחינוך בחוג ללקויות למידה והיא אינה תלויה בכל הרשמה בה נרשמת במזכירות פסיכולוגיה (כלומר אינה תלויה במספר התוכניות אליהם נרשם המועמד במחלקה לפסיכולוגיה) .

כמו כן, ניתן להגיש מועמדות דרך ועדת חריגים, במידה ואחד הציונים חורג במעט מהסף הנדרש, ולמועמד ניסיון קליני או מחקרי עשיר, ניתן להגיש למזכירות החוג בקשה חריגה בצירוף מכתב בהיקף של עד חצי עמוד המפרט ניסיון זה או מסביר מדוע הציונים חורגים מעט מהסף (קשיים אשר פגעו בתפקוד הסטודנט).

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2020-2021 (תשפ"א): 13 סטודנטים.

מידע בלתי רשמי על נתוני הקבלה בפועל:

בשנת תשפ"א: חתך המתא"ם - 82, חתך ציוני תואר ראשון - 90.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה