אוניברסיטת חיפה- קלינית מדעית- במיקוד ילדים

ראש המגמה – פרופ' עידן אדרקה
 
קישור לדף הרלוונטי באתר החוג

קישור לחוברת המידע לתהליך ההרשמה לשנת תשפ"ה
 

תיאור כללי של המגמה:

החל משנת תשע"ה עברו המגמות קלינית מבוגר, קלינית ילד ונוירופסיכולוגיה שינוי מבני, וכעת הן נכללות תחת מסגרת העל של "פסיכולוגיה קלינית מדעית"

הגישות הדומיננטיות במגמה הינן הגישה הדינאמית והגישה הקוגניטיבית-התפתחותית. כמו כן, נלמדות גישות טיפוליות נוספות, כמו טיפול קצר מועד, וטיפול קוגנטיבי התנהגותי, טיפול DBT וטיפול מערכתי-משפחתי. 

בשנה א' הלימודים מתקיימים יומיים בשבוע, ובנוסף- יומיים פרקטיקום, המתבצע המרפאות השונות בארץ. הפרטיקום מתחיל עם שנת הלימודים ונמשך לאורך השנה הסטודנטיאלית. הטיפולים הקליניים והאבחונים מלווים בהדרכות שונות, הן באוניברסיטה עצמה והן במסגרת התחנות הטיפוליות.


קיימות אפשרות למילגות תירגול, הניתנות ל 1-3 סטודנטים מכל אחת מהמגמות התואר השני במחלקה, בגובה 1,200- 2,600 ש"ח לחודש. משרות אלו אינן מבוססות על ציוני מתאם ותואר, מאידך ציונים גבוהים ב-BA בקורסים אותם הסטודנט מעונין לתרגל יקלו מאוד על קבלת המשרה, כיוון שעל מרצה הקורס לאשר אותה. בנוסף ישנה מלגת הצטיינות שניתנת ל 1-3 תלמידים מכל מגמה בערך באמצע שנה ב'. הסיכויים לקבל אותה עולים אם הוגשה הצעת תזה עד תקופה זו. האפשרות לקבל מלגת הצטיינות תלויה במידה רבה בתקציבים של האוניברסיטה באותה השנה. בנוסף ניתן לקבל מלגות וקרנות שונות שתקפות לרוב לכלל האוניברסיטה, ויש לברר לגביהן באתר המלגות הכללי של האוניברסיטה או אגודת הסטודנטים.

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2021-2022 (תשפ"ב): 8 סטודנטים.

מחזור 2020-2021 (תשפ"א): 8 סטודנטים.

מחזור 2019-2020 (תש"ף): 7 סטודנטים (אחת מהם במסלול הישיר לדוקטורט).

מחזור 2018-2019 (תשע"ט):  8 סטודנטים (אחד מהם במסלול הישיר לדוקטורט).

מחזור 2017-2018 (תשע"ח): 7 סטודנטים
צפי לשנת 2016 - 2017 (תשע"ז): 8-10 סטודנטים
מחזור 2015 - 2016 (תשע"ו): 7 סטודנטים
מחזור 2014 - 2015 (תשע"ה): 9 סטודנטים
מחזור 2012 - 2013 (תשע"ג): 10 סטודנטים
מחזור 2009 - 2010 (תש"ע): 9 סטודנטים
מחזור 2008 - 2009 (תשס"ט): 9 סטודנטים
מחזור 2007 -2008 (תשס"ח): 9 סטודנטים

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון מתא"ם - 100
ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה - 90 
ציון התואר הראשון בחוג השני - 80

ניתן להגיש מועמדות לתוכנית הקלינית-מדעית עם ציון ממוצע בפסיכולוגיה של 87, בתנאי שציון המתא"ם גבוה ולמועמד/ת ניסיון קליני/מחקרי יוצא דופן.

ועדת חריגים:

ציוני התואר הראשון בחוג השני - בקשות חריגות בנוגע לציון החוג השני יש להפנות ליו"ר הועדה החוגית לתואר שני. בקשות יישקלו בחיוב במידה והציון בחוג השני נמצא באחוזון ה-60 ומעלה באותו חוג. האחריות על השגת המידע בנוגע לאחוזון ממזכירות החוג השני היא על הפונה.

לצורך הגשת בקשה חריגה יש לשלוח במייל לראשי התוכנית את המסמכים הנ"ל:
צילום ספח מתא"ם, גיליונות ציונים, מכתב בקשה.
ניתן לבקש אישור חריג להגשת מועמדות עם ציון מתא"ם נמוך מ-100 על רקע של בעיות אשר פגעו
תפקוד בזמן הבחינה (שפה, בעיות רפואיות וכו'). מקרים יוצאי דופן בלבד יישקלו בחיוב, תוך הבנה כי
אישור להגשת מועמדות אינו מבטיח הזמנה לריאיון.

מידע בלתי רשמי על נתוני הקבלה בפועל:

חתך המתא"ם בשנת תשפ"א היה 99, ממוצע ציוני המתא"ם היה 117 וממוצע ציוני תואר ראשון היה 92.

חתך המתא"ם בשנת תש"ף היה 113 וחתך ציוני התואר הראשון היה 88.

חתך המתא"ם בשנת תשע"ט היה 106.

חתך המתא"ם בשנת תשע"ח היה 106 וחתך ציוני התואר הראשון היה 91.

חתך מתא"ם (הציון הנמוך ביותר נכון לשנת תשע"ה) - 99.

אוניברסיטת חיפה התבלטה לאורך השנים במאמץ ליחס הוגן ואמפטי כלפי המועמדים לתואר השני. יחס זה מתבטא בעיקר במענה מזמין וידידותי מצד מזכירות התואר השני (ובאופן ספציפי- מזכירת התואר השני גב' יוני יוחאי). 

תהליך הקבלה למגמה הקלינית בחיפה כולל הגשת כלל המסמכים, ביניהם גם טופס תיאור התנסות מעשית וריאיון פרטני בעל אופי קליני, מחקרי ומעשי. 

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה