אוניברסיטת חיפה- קלינית מדעית- התמחות במבוגרים

ראש המגמה : פרופ' עידן אדרקה

קישור לדף הרלוונטי באתר החוג
קישור לחוברת המידע לתהליך ההרשמה לשנת תשפ"ה

 

תיאור כללי של המגמה:

החל משנת תשע"ה עברו המגמות קלינית מבוגר, קלינית ילד ונוירופסיכולוגיה שינוי מבני, וכעת הן נכללות תחת מסגרת העל של "פסיכולוגיה קלינית מדעית" המדגישה את ההכשרה בשלוש גישות טיפוליות.

לימודי המגמה מדגישים הן את הפן המחקרי מבוסס הראיות ואת הטיפול האינטגרטיבי המערב שיטות קוגניביות התנהגותיות מהגל השלישי, לצד הכשרה לטיפול דינאמי, מערכתי-משפחתי, טיפול רב תרבותי. והן את הפן המעשי, כאשר לימודי המגמה עשירים ומכוונים להתנסות מעשית, של הפסיכולוגיה הקלינית. המגמה מציעה תכנית המבוססת על תפיסה של טיפול לאורך כל טווח החיים. לפיכך, הפרקטיקום בשנה הראשונה ללימודים מתמקד דווקא בטיפול בילדים, נוער ומשפחות, ואילו השנה השניה מתמקדת במבוגרים. כמו כן, המגמה מבליטה את ההתפתחות העצמית החווייתית והסובייקטיבית במהלך הלימודים, כחלק אינטגרלי מהכשרה קלינית בה רותם המטפל את אישיותו לצרכי הטיפול. 

האוניברסיטה מקיימת קשר הדוק עם מקומות הפרקטיקום ויש הרבה דגש על תנאים מוסדרים, ושביעות הרצון של הסטודנטים מהפרקטיקום שהם מתנסים בו.

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2021-2022 (תשפ"ב) - 8 סטודנטים

מחזור 2020-2019 (תש"ף) - 6 סטודנטים

מחזור 2019-2018 (תשע"ט) - 12 סטודנטים

מחזור 2016 - 2017 (תשע"ז) - 6 סטודנטים
מחזור 2015-2016 (תשע"ו) - 7 סטודנטים
מחזור  2013 - 2014 (תשע"ד) - 12 סטודנטים
מחזור 2012 - 2013 (תשע"ג) - 10 סטודנטים
מחזור 2009 - 2010 (תש"ע) - 12 סטודנטים

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון בבחינת המתא"ם - 100 ומעלה
ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה -90
ציון התואר הראשון בחוג השני - 80

ניתן להגיש מועמדות לתוכנית הקלינית-מדעית עם ציון ממוצע בפסיכולוגיה של 85, בתנאי שציון המתא"ם גבוה ולמועמד/ת ניסיון קליני/מחקרי יוצא דופן.

ועדת חריגים:

ציוני התואר הראשון בחוג השני - בקשות חריגות בנוגע לציון החוג השני יש להפנות ליו"ר הועדה החוגית לתואר שני. בקשות יישקלו בחיוב במידה והציון בחוג השני נמצא באחוזון ה: 60 ומעלה באותו חוג. האחריות על השגת המידע בנוגע לאחוזון ממזכירות החוג השני היא על הפונה.

לצורך הגשת בקשה חריגה יש לשלוח במייל לראשי התוכנית את המסמכים הנ"ל:
צילום ספח מתא"ם, גיליונות ציונים, מכתב בקשה.
ניתן לבקש אישור חריג להגשת מועמדות עם ציון מתא"ם נמוך מ-100 על רקע של בעיות אשר פגעו
תפקוד בזמן הבחינה (שפה, בעיות רפואיות וכו'). מקרים יוצאי דופן בלבד יישקלו בחיוב, תוך הבנה כי
אישור להגשת מועמדות אינו מבטיח הזמנה לריאיון.

מידע בלתי רשמי על נתוני הקבלה בפועל:

בשנת תשפ"א: חתך המתא"ם - 130, ממוצע ציוני מתא"ם - 136. 

בשנת תש"ף: חתך המתא"ם - 118, חתך ציוני תואר ראשון 89.

בשנת תשע"ט: חתך המתא"ם (הציון הנמוך ביותר) - 117.

בשנת הלימודים תשע"ח: חתך מתא"ם (הציון הנמוך ביותר שהתקבל) - 108, חתך ציוני תואר ראשון 92.

בשנת הלימודים תשע"ז: חתך מתא"ם - היה נמוך מעט מבשנה שלפני. 

בשנת הלימודים תשע"ו: חתך מתא"ם - 127.

עד לשנת תשע"ג, המגמה יוחדה בכך שהייתה המגמה הקלינית היחידה בארץ אשר ניתן להגיש בה מועמדות עם כל ציון מתא''ם. 

משנת הלימודים תשע"ט מספר המתקבלים נע בין 6 ל-10 סטודנטים.

אוניברסיטת חיפה התבלטה לאורך השנים במאמץ ליחס הוגן ואמפטי כלפי המועמדים לתואר השני. יחס זה מתבטא בעיקר במענה מזמין וידידותי מצד מזכירות התואר השני (ובאופן ספציפי- מזכירת התואר השני גב' יוני יוחאי) ונכונותם של ראשי המגמה לאורך השנים לתת התייחסויות לתהליך הקבלה וכן אפשרות ייחודית למגמה הקלינית בחיפה לפגישת משוב, בה ניתנה אינדיקציה לגבי הסיבות שבגינן לא עבר המועמד את ראיון הקבלה. לצערנו, האפשרות בוטלה החל בשנת תשע"א.

תהליך הקבלה למגמה הקלינית בחיפה כלל לאורך השנים האחרונות שני ראיונות. החל  משנת תשע"ו, מתקיים התהליך ביום אחד בו מתקיימים שני ראיונות שונים זה אחר זה, או ראיון קליני אחד מול שני מראיינים. בתום סבב הראיונות, ועדת הקבלה הסופית משקללת את הציון בראיונות, את ציוני המתא"ם ואת שאר הנתונים.

ממידע בלתי רשמי שהגיע אלינו, נראה כי לקראת שנה"ל תשע"ז, בוצע חתך של 50 ציוני המתאם הגבוהים ביותר, ואלו זומנו לראיונות.

הראיונות באוניברסיטת חיפה, בשונה מרוב המוסדות, עשויים לקחת חלק בקליניקה פרטית של המרצה, שנמצאת כמובן מחוץ לאוניברסיטה. זאת כיוון שלעיתים עורכים את הראיונות "מורים מן החוץ" שאינם נמנים על הסגל האקדמי הקבוע של אוניברסיטת חיפה.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה