אוניברסיטת חיפה- קלינית מדעית- נוירופסיכולוגיה קלינית

ראש המגמה – פרופ' רואי אדמון

קישור לדף הרלוונטי באתר החוג

קישור לחוברת המידע לתהליך ההרשמה לשנת תשפ"ה

תיאור כללי של המגמה:

המגמה הקלינית במסלול נוירופסיכולוגיה מציעה תכנית שביסודה מודל המדען-הקלינאי, הדוגל בשילוב מחקר ועבודה טיפולית, המקרינים זה על זה. המטרה היא לספק מעבר להכשרה קלינית בסיסית, גם ידע בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ומדעי המוח, כתשתית למרכיב האבחוני בעבודה הנוירופסיכולוגית, וכרקע הכרחי לעבודה עם אוכלוסיה פגועת ראש, שהיא אוכלוסיית היעד של התמחות זו.

הלימודים במגמה הינם 3 שנים, ומתפרשים על יומיים-שלושה ימי לימודים. הפרקטיקום מתבצע בשנים ב' ו-ג', בשנת הלימודים השנייה הפרקטיקום הינו נוירופסיכולוגי-שיקומי ובשנה השלישית ללימודים הפרקטיקום הינו קליני.

הלימודים במסלול זה מאפשרים לסטודנטים להתמחות לאחר תום הלימודים הן בפסיכולוגיה קלינית והן בפסיכולוגיה שיקומית.

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2021-2020 (תשפ"א) - 8 סטודנטים

מחזור 2020-2019 (תש"ף) - 8 סטודנטים

מחזור 2016 - 2017 (תשע"ז) - 6 סטודנטים

מחזור 2015 - 2016 (תשע"ו) - 7 סטודנטים

מחזור 2011 - 2012 (תשע"ב) - 8 סטודנטים

מחזור 2010 - 2011 (תשע"א) - 8 סטודנטים

מחזור 2010 - 2009 (תש"ע) - 8 סטודנטים

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון מתא"ם - 100 ומעלה

ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה -90 

ציון התואר הראשון בחוג השני - 80

ניתן להגיש מועמדות לתוכנית הקלינית-מדעית עם ציון ממוצע בפסיכולוגיה של 85, בתנאי שציון המתא"ם גבוה ולמועמד/ת ניסיון קליני/מחקרי יוצא דופן.

ועדת חריגים

ציוני התואר הראשון בחוג השני - בקשות חריגות בנוגע לציון החוג השני יש להפנות ליו"ר הועדה החוגית לתואר שני. בקשות יישקלו בחיוב במידה והציון בחוג השני נמצא באחוזון ה: 60 ומעלה באותו חוג. האחריות על השגת המידע בנוגע לאחוזון ממזכירות החוג השני היא על הפונה.

מידע בלתי רשמי על נתוני הקבלה בפועל:

שנת תשפ"ג לתך המתא"ם (הציון הנמוך ביותר שהתקבל) - 99. ממוצע ציוני מתא"ם 113.

שנת תש"פ: חתך המתא"ם (הציון הנמוך ביותר שהתקבל) - 97. 

שנת תשע"ט: חתך המתא"ם (הציון הנמוך ביותר שהתקבל) - 100

שנת תשע"ח: חתך המתא"ם (הציון הנמוך ביותר שהתקבל) - 104, חתך תואר ראשון - 92

שנת תשע"ו - חתך ציון מתא"ם - 127

אוניברסיטת חיפה התבלטה לאורך השנים במאמץ ליחס הוגן ואמפטי כלפי המועמדים לתואר השני. יחס זה מתבטא בעיקר במענה מזמין וידידותי מצד מזכירות התואר השני (ובאופן ספציפי- מזכירת התואר השני גב' יוני יוחאי) ונכונותם של ראשי המגמה לאורך השנים לתת התייחסויות לתהליך הקבלה וכן אפשרות ייחודית למגמה הקלינית בחיפה לפגישת משוב, בה ניתנה אינדיקציה לגבי הסיבות שבגינן לא עבר המועמד את ראיון הקבלה. לצערנו, האפשרות בוטלה החל בשנת תשע"א.

תהליך הקבלה למגמה הקלינית בחיפה כלל לאורך השנים האחרונות שני ראיונות. החל ממחזור 2015 (שנת תשע"ו), מתקיים התהליך ביום אחד בו מתקיימים שני ראיונות שונים זה אחר זה, או ראיון אחד מול שני מראיינים. בתום סבב הראיונות, ועדת הקבלה הסופית משקללת את הציון בראיונות, את ציוני המתא"ם ואת שאר הנתונים.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה