אוניברסיטת רייכמן (המרכז הבינתחומי)- חברתית

ראש המגמה - פרופ' שחר אייל

קישור לדף המגמה באתר החוג

קישור לחוברת המידע לתהליך ההרשמה לשנת תשפ"ה

 

תיאור כללי של המגמה:

המגמה שמה דגש על מחקר אינטרדיסיציפלינרי תוך שילוב היבטים חברתיים וקוגניטיביים. מטרת התוכנית הנה העמקה בתיאוריה ומחקר, ולצד זאת הכשרת הסטודנטים ליועצים פסיכולוגיים בתחומי הידע הנלמדים, במטרה להעניק לסטודנטים אופק מקצועי ומעשי בהשתלבות במעגל העבודה. הסטודנטים בתוכנית יתמחו באחד משלושה תחומי ידע: קבלת החלטות, פסיכולוגיה של הספורט ויחסים בין-אישיים ותהליכים קבוצתיים. 

תוכנית הלימודים בנויה כך שכל הסטודנטים לומדים במהלך השנה הראשונה קורסים עיוניים בתכני הליבה של הפסיכולוגיה החברתית (למשל, "קוגניציות חברתיות", "תהליכים אישיותיים"), קורס בשיטות מחקר מתקדמות, סמינר מחקרי וקורסים של מיומנויות מקצועיות (ריאיון, יעוץ, פיתוח הדרכה ותכניות התערבות) במהלך סמסטר ב' של השנה הראשונה, כל הסטודנטים לומדים קורס אחד מכל אחד משלושת תחומי הידע של התכנית (קבלת החלטות, יחסים בין-אישיים וקונפליקט ופיוס בין קבוצות).  בשנה השניה, כל סטודנט לומד קורסים עיונים ומקצועיים של חטיבה לימודית אחת, ומתנסה בעבודת שדה מעשית בתחום הנבחר. כמו כן, כל הסטודנטים בתכנית לומדים קורס להערכת תכניות התערבות בשדה ומספר קורסי בחירה מתוך כלל הקורסים המוצעים בתכנית של פסיכולוגיה חברתית.

הסטודנטים במגמה יכולים לבחור באחד משני מסלולים: עם תזה וללא תזה, כאשר הבחירה צריכה להיעשות עד תום שנת הלימודים הראשונה.

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2021-2022 (תשפ"ב): 34 סטודנטים

מחזור 2016 - 2017 (תשע"ז): 40 סטודנטים

מחזור 2015 - 2016 (תשע"ו): כ-40 סטודנטים

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון מתא"ם – לא צויין סף, אבל נדרש ציון מתא"ם / GRE כללי / GRE פסיכולוגיה.

ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה - 85

תהליך הקבלה למגמה כולל ראיון מול שני אנשי סגל. הראיון אישי, אך מתקיים במסגרת קבוצתית של 5-7 מועמדים.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה