אוניברסיטת תל אביב- התוכנית הבינתחומית

ראש המגמה – פרופ' דפנה יואל

קישור לדף הרלוונטי באתר החוג

תיאור כללי של המגמה:

המגמה הבינתחומית הינה מגמה חדשה שנפתחת בשנת הלימודים תשפ"א ומיועדת לתלמידים מצטיינים בעלי עניין מיוחד במחקר מדעי. המגמה מקנה גישה רחבה וכוללת למחקר, המחייבת ידע בין-תחומי ושימוש בכלים ומעבדות מגוונות, ואינה ממוקדת לתחום מחקר ספציפי, אלא מעודדת חיבור בין התחומים השונים של מדעי הפסיכולוגיה.

תכנית הלימודים ייחודית בכך שהיא מציעה מגוון של קורסים בתחומים השונים. תלמידי התכנית יוכלו לבחור קורסים שיאפשרו להם להרחיב את הידע בגישה מולטידיסציפלינרית במהלך לימודיהם. התחומים כוללים: מדעי המוח הקוגניטיביים, פסיכוביולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה קוגניטיבית. בכך מאפשרת המגמה להיחשף למגוון תחומי הידע והשיטות בפסיכולוגיה ולבנות לעצמם, בליווי צמוד של איש סגל, תכנית לימודים אישית בהתאם לתחומי העניין שלהם.

תוכנית המגמה הינה במסלול תזה בלבד.

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון מתא"ם - אין צורך במתא"ם

ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה – 88

ניתן להירשם למגמה בעדיפות ראשונה בלבד. ניתן לבחור כעדיפות שנייה רק אם המגמה הראשונה היא המגמה קוגניציה ומוח, פסיכוביולוגית, קוגניטיבית, חברתית או בביה"ס למדעי המוח.

כחלק מתהליך הקבלה יש להגיש ציוני תואר ראשון, המלצות אקדמיות, הצהרה מחקרית ובה ציון הניסיון המחקרי שנצבר, שאלת מחקר בתחום נבחר והתאמה למעבדות בית הספר בהן ניתן לחקור את שאלת המחקר וראיון עם סגל המגמה.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה