אוניברסיטת תל אביב- קוגניטיבית

ראש המגמה – פרופ' רועי לוריא

קישור לדף הרלוונטי באתר החוג

תיאור כללי של המגמה:

המגמה הקוגניטיבית מקנה ידע בתחום הקוגניטיבי, תוך התמקדות בתהליכים בסיסיים המאפיינים  מערכות של עיבוד מידע בתחומי תפיסה, קשב, למידה, זיכרון, שפה, חשיבה,  פתרון בעיות, תקשורת, קבלת החלטות והתפתחות קוגניטיבית. המגמה מעניקה הכשרה וכלים לביצוע ותכנון מחקר בתחומים אלה.

עם הקבלה למגמה נפגשים התלמידים עם כל חברי הסגל ותחומי המחקר שלהם . במהלך השנה הראשונה ללימודים יחובר כל תלמיד לאיש סגל לצורך הנחיית עבודת התזה.  

בתום שנה א' יכולים התלמידים להגיש מועמדותם להמשך ישיר ללימודי הדוקטורט, בהתאם לנוהלי החוג בנושא.

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון מתא"ם - אין צורך במתא"ם

ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה – 88

החל משנת תשע"ד, ציון המתא"ם איננו מהווה קריטריון סף להגשת מועמדות, והוא איננו נדרש עוד מהמועמדים.

תהליך הקבלה כולל ראיון אישי, ומתבסס בנוסף על שקלול ממוצע תואר ראשון, והמלצות מחברי סגל אקדמי.

ניתן להגיש מועמדות למגמה הקוגנטיבית בעדיפות שניה אם העדיפות הראשונה היא קוגניציה ומוח, פסיכוביולוגיה, המגמה הבינתחומית או בית הספר למדעי המוח. 

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה