אוניברסיטת תל אביב- קוגניציה ומוח

ראש המגמה – פרופ' שלומית יובל גרינברג

קישור לדף הרלוונטי באתר החוג

תיאור כללי של המגמה:

מדעי המוח, התנהגות וקוגניציה – תכנית משותפת של המגמה הקוגניטיבית והמגמה לפסיכוביולוגיה. מטרת התכנית הינה להכשיר חוקרים במדעי המוח הקוגניטיביים וההתנהגותיים, באוריינטציית המשך לתואר דוקטורט במסלול ישיר. התכנית מנצלת את משאבי אוניברסיטת ת"א, בהם מעבדות ERPs Fmri  ועוד.

על הסטודנים לבחור עד תום שנת הלימודים הראשונה אחד ממורי המגמה להנחיית עבודת התזה. 

בתום שנה א' יכולים התלמידים להגיש מועמדותם להמשך ישיר ללימודי דוקטורט, בהתאם לנהלי החוג בנושא.

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה –88  

אין צורך בציון מתא"ם

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2015 - 2016 (תשע"ו) - 8 סטודנטים

תהליך הקבלה כולל ראיון אישי, ומתבסס בנוסף על שקלול ממוצע תואר ראשון, והמלצות מחברי סגל אקדמי. 

ניתן להגיש מועמדות למגמה בעדיפות שניה, אם העדיפות הראשונה היא המגמה הקוגניטיבית, פסיכוביולוגיה, או בית הספר למדעי המוח. 

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה