אוניברסיטת תל אביב- קלינית מחקרית

ראש המגמה – פרופסור עמית לזרוב.

קישור לדף המגמה באתר החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב 
 
 

תיאור כללי של המגמה:

החל משנת תשע"ה אוחדו המגמות קלינית של המבוגר וקלינית של הילד למגמה אחת: קלינית - מחקרית. 

המגמה מיועדת להכשרת סטודנטים בשני תחומים מרכזיים:

א. הכשרה קלינית לפסיכולוגיים עתידיים שיעמדו בכל הדרישות של הפסיכולוגיה הקלינית ובכללם אתיקה מקצועית גבוהה והיכרות עם גישות ומגמות שונות בפסיכולוגיה הקלינית.

ב. הכשרה מחקרית שכוללת חשיבה מדעית וביקורתית, הבנה בשיטות מחקר והתנסות במחקר משמעותי במסגרת סמינריוני מחקר ועבודת התזה או הדוקטורט. הדגש בתוכנית הוא על יכולת חשיבה אינטגרטיבית, הערכה מדעית - ביקורתית של התחום הקליני והפרייה הדדית בין התחום המחקרי והקליני. 

ההכשרה הקלינית מכסה את כל טווח הגילאים מהילדות לזקנה, והיא בנויה כך שכל הסטודנטים מתנסים בשנת לימודים אחת שבה הדגש בהכשרה הוא על הילדות ושנת לימודים אחת שבה הדגש הוא על הגילאים הבוגרים. ההכשרה הקלינית כוללת למידה אינטנסיבית של הנושאים הבאים:

א. מגוון ההפרעות הנפשיות לאורך מעגל החיים.

ב. התיאוריות הטיפוליות המרכזיות בפסיכולוגיה הקלינית.

ג. שיטות אבחון והערכה.

תוכנית הלימודים של השנה הראשונה כוללת סמינר מחקר, שמטרתו להכין את הסטודנטים לעבודת התזה או לדוקטורט. מטלת הסיום בסמינר היא כתיבת הצעת תזה באורך מלא (מבוא, השערות, שיטה). הצעת התזה תוגש עד לסוף שנה הלימודים הראשונה (1 באוקטובר). הציון בסמינר ייקבע על פי הצעת התזה וכן קריטריונים נוספים לפי שיקול הדעת של מנחה/מנחת הסמינר. 

סטודנטים רשאים לעשות תזה או דוקטורט בהנחיית מנחה אחר בביה"ס, ואז ציונם בסמינר ייקבע בשיתוף פעולה בין מנחה הסמינר לבין מנחה התזה. סטודנטים שפונים למסלול דוקטורט ישיר יצטרכו להגיש עבודה סמינריונית אמפירית במקום הצעת תזה כתנאי מקדים לקבלתם לדוקטורט. בנוסף, עליהם להציג ממוצע של 90 ומעלה בשנה א'. חשוב לציין שניתן להחליט ללכת למסלול של דוקטורט ישיר עד סוף שנה א'. בחירת המנחה לתזה נערכת טרם תחילת הלימודים. 

הלימודים במגמה מתקיימים במשך יומיים מלאים ומתחלקים לשנה במיקוד ילד ושנה במיקוד מבוגר (חצי מהסטודנטים מתחילים בילד והחצי השני מתחיל במבוגר). במסגרת הפרקטיקום הקליני יתנסו הסטודנטים שנה עם ילדים ושנה עם מבוגרים. הפרקטיקום מתקיים במרפאות שונות באזור המרכז. האוריינטציה בטיפול מושפעת ממקום הפרקטיקום, ויכולה להיות מגוונת (CBT, דינמי, קבוצתי ועוד). מקומות הפרקטיקום: מבוגר - מרפאת ברה"נ יפו, המרפאה האמבולטורית בתל-השומר, שירותי הייעוץ באונ'. ילד- בי"ח שניידר, גהה, יפו ומרפאת ילדים ונוער ברמת חן. הפרקטיקום הוא בהיקף של יומיים מלאים בשבוע.

במהלך שנה א' מקבלים כל הסטודנטים במגמה פטור מלא משכ"ל. בנוסף, בסמסטר א' מקבלים כל הסטודנטים מלגה חודשית על סך 1100 ש"ח למשך 6 חודשים.

  

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2021-2022 (תשפ"ב): 16 סטודנטים.

מחזור 2021-2020 (תשפ"א): 17 סטודנטים.

מחזור 2020-2019 (תש"ף): 18 סטודנטים.

מחזור 2019-2018 (תשע"ט): 16 סטודנטים

מחזור 2017 - 2018 (תשע"ח): 15 סטודנטים

מחזור 2015 - 2016 (תשע"ו): 16 סטודנטים

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון מתא"ם - 105
ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה - 90

ע"פ מידע רשמי מהאוניברסיטה - המיון נעשה גם על סמך ציוני התואר, כך שישנה חשיבות לציון התואר גם מעבר למעבר ציון הסף.

בעלי תעודת בוגר (תואר ראשון) מחו"ל - בלבד, יכולים להציג את מבחן ה- GRE Psychology  באחוזון 63 לפחות, במקום מבחן המתאם. למגמה זו ניתן להירשם בעדיפות ראשונה בלבד.

ועדת חריגים:

ועדת הקבלה של המגמה הקלינית מחקרית בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה תדון בכל בקשה לזימון חריג למרכז ההערכה ותחליט על פי מגוון שיקולים, בהם: נסיבות חיים אישיות, שפת אם שאינה עברית, וכישורי המועמד כפי שהם משתקפים בנתוניו האישיים. פרמטרים אלו ייבחנו מול מספר המקומות הפנויים. מועמדים אשר יבקשו לפנות לוועדת חריגים, יוכלו לעשות זאת לאחר הרישום המקוון באתר הרישום. במידה ונתוני המועמד אינם מתאימים לדרישות סף הקבלה למגמה הקלינית, תשלח הודעה מאגף המרשם על דחיה בשל נתונים שאינם מתאימים, מכתב זה אינו מבטל את הדיון בוועדת החריגים. במידה וועדת חריגים תאשר את קבלת המועמד, המחלקה תפעל מול משרד המרשם לאישור הקבלה החריגה.

מידע בלתי רשמי על נתוני הקבלה בפועל:

בשנת תשפ"ב: חתך המתא"ם (הציון הנמוך ביותר) - 125

בשנת תשפ"א: חתך המתא"ם (הציון הנמוך ביותר) - 121

בשנת תשע"ט: חתך המתא"ם (הציון הנמוך ביותר) - 121

שנת תשע"ח: חתך מתא"ם (הציון הנמוך ביותר שהתקבל למגמה) - 120. חתך תואר ראשון - 95.

שנת תשע"ז: חתך מתא"ם (הציון הנמוך ביותר שהתקבל למגמה) - 122, אולם עם ציון תואר גבוה מאוד. לפי מידע שהתקבל ביום הפתוח תשע"ז, ציון המתא"ם הנדרש הוא 109.

שנת תשע"ו: חתך מתא"ם (הציון הנמוך ביותר שהתקבל למגמה) - 127, חתך תואר ראשון (הציון הנמוך) - 92.7, ממוצע ציוני מתא"ם - 134, ממוצע ציוני תואר ראשון - 94.

ציון המתא"ם הנמוך ביותר שזומן למרכז הערכה בשנת תשע"ו היה 114 (ע"פ יום פתוח לקראת שנה"ל תשע"ז). מומלץ לקחת את הנתונים הללו בערבון מוגבל בשל חריגות הקשורות למתא"ם 2014, וכן כיוון שהמתקבל בעל הציון הנמוך היה מתא"ם 127. ייתכן שהפער נובע כיוון שהזימון למרכז ההערכה מבוסס הן על ציון המתא"ם, והן על ממוצע BA.

כמו כן, חתך הקבלה בשנים האחרונות גבוה לרוב מ-120, אך בשנת תש"פ  נראה כי התקבלו למגמה גם סטודנטים עם מתא"ם נמוך יותר (112, 117). נתונים חלקיים מלמדים על ממוצע מתא"ם גבוה מ-120.

תהליך הקבלה לתואר השני כולל יום הערכה. הזימונים ליום ההערכה מתבצעים על סמך מדרג ציוני מתא"ם ותואר. עם זאת, נראה כי מרגע שהמועמד זומן ליום ההערכה, הציון הקובע שלו לקבלה למגמה הוא הציון שקיבל ביום ההערכה. 

הלכה למעשה, מתקיימים שני ימי הערכה למגמה הקלינית מחקרית בחודש מאי אליהם מזומנים כ-120 סטודנטים (אל כל אחד מהם מזומנים מחצית מהמועמדים). במרכז ההערכה מתנהל לוח זמנים מוקפד. המועמדים מחולקים לקבוצות ומבצעים מעבר בין חדרי ראיונות בהם הם נדרשים לבצע מספר מספר משימות בקבוצות. ראשית נערכת הצגה עצמית בקבוצה של 4 מועמדים, לאחר מכן עבודה עם ורבאט ומשחק תפקידים של המקרה שהוצג בו (גם כן בקבוצה של 4 מועמדים). לסיום, מתקיים סבב שיחות אישיות וסימולציות אינטייק עם המועמדים (אחד על אחד). הדגש במרכז ההערכה הוא אישיותי וקליני.

החל מהפיכתה של המגמה לקלינית-מחקרית, מזומנים המועמדים שצלחו את מרכז ההערכה (כ-30) לראיון אישי מחקרי, שמטרתו היכרות עם האוריינטציה והתרשמות מהניסיון המחקרי של המועמד.

בשנת הלימודים תש"ף, תהליך הקבלה כלל שני ראיונות מחקריים אצל המנחים לתזה.

בשנת הלימודים תשפ"א, תהליך הקבלה היה שונה לאור הקורונה. הוא כלל זימון לשני ראיונות: ראיון אחד עסק בסימולציה (אינטייק או הערכה באמצעות טיפול) וראיון שני עסק בקורות החיים. לאחר שני הראיונות, זומנו הסטודנטים ליום הצגת מעבדות וליום פתוח וירטואלי להיכרות עם המעבדות והמנחים ולאחריו התבקשו לדרג שלושה מנחים, כאשר זומנו לראיון אצל שניים מתוך שלושת המנחים שדירגו.

לפי מידע לא רשמי, בשנת תשע"ח ניתנה אפשרות לסטודנטים מאוכלוסיות מיוחדות להגיש מועמדות עם ציונים מתחת לסף - יש לשלוח מייל לראש המגמה בעניין ולהוסיף מכתב בקשה אישי.⁠⁠⁠⁠

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה