אופק סולו אוניברסיטת תל אביב

מקומות פנויים: 5
מסלולים בכיתה:
סולו פלוס
סולו
לו"ז הקורס / לו"ז הכיתה:
למידע והרשמה
לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה