הטכניון- קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש

ראש המגמה - פרופ' ליאת לבונטין (ראש התוכנית למדעי ההתנהגות)

דף מידע על התוכנית למדעי ההתנהגות

 

תיאור כללי של המגמה:

התוכנית מקנה התמחות במחקר וביישום של פסיכולוגיה קוגניטיבית והנדסת גורמי אנוש. התוכנית מציעה לסטודנטים היכרות עם כלים יישומיים, ביניהם, מחקר בנתוני עתק, מודלים של למידת מכונה ועוד.

לבוגרי התוכנית שלמדו פסיכולוגיה בתואר ראשון מוענק תואר שני ב"פסיכולוגיה קוגנטיבית והנדסת גורמי אנוש". לבוגרי תארים ראשונים אחרים מוענק התואר מגיסטר למדעים בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול עם התמחות בהנדסת גורמי אנוש.

עבור בוגרי תארים ראשונים תלת-שנתיים הלימודים לתואר כוללים קורסים בהיקף של 30 נקודות וכן עבודת תיזה מחקרית. עבור בוגרי תארים ראשונים ארבע שנתיים, נדרשים קורסים בהיקף של 27 נקודות ועבודת תזה.

תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. הרכב הקורסים הסמסטריאלי יקבע על ידי כל סטודנט באופן אישי בתיאום עם המנחה, בהתאם לרקע ולתחומי העניין. הדרישות החלות על סטודנט הן דרישות שהוגדרו בשנה בה התקבל ללימודים, אך הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע דרישות לימודיות נוספות מעל לדרישות שנקבעו בעת הקבלה.

* רוב הסטודנטים בתוכנית, המתמקדים במחקר בלבד, זכאים למלגת שכר לימוד ולמלגת מחייה.

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2020-2021 (תשפ"א) - 13 סטודנטים

מחזור 2015-2016 (תשע"ו) - 6 סטודנטים

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה - 90

ציון מתא"ם - 105.

מידע בלתי רשמי על נתוני הקבלה בפועל:

נסיון במחקר וידע בתכנות מהווים יתרון.

המלצות אקדמיות משפיעות יותר מהמלצות מעבודה.

תהליך הקבלה כולל הגשת כל המסמכים וראיון בפני מספר מנחים מהמסלול. התהליך כולל לעיתים שלבים נוספים, כגון כתיבת רעיון להצעת מחקר.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה