המכללה האקדמית תל אביב- יפו- התפתחותית

ראש המגמה- ד"ר דפנה דולברג

קישור לדף הרלוונטי באתר החוג

קישור לחוברת המידע לתואר שני

תיאור כללי של המגמה:

התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית נועדה להכשיר את הסטודנטים לעבודה במסגרות שונות של הגיל הרך (אוכלוסיית תינוקות פעוטות וילדים צעירים והוריהם),  ביניהם מכונים להתפתחות הילד, שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים, מרכזים לבריאות הנפש, שרותי רווחה ועוד.

התוכנית עונה על דרישות הועדה המקצועית לפסיכולוגיה התפתחותית וסטודנטים שסיימו את התכנית יוכלו להתחיל את תהליך ההתמחות כפסיכולוגים התפתחותיים.

התוכנית תקנה בסיס רחב ויסודי של ידע תיאורטי, מחקרי ויישומי בתחומי התפתחות שונים תוך כדי התמקדות  ביחסי הגומלין המורכבים בין הפרט לסביבתו. תכנית הלימודים כוללת קורסים תיאורטיים, יישומיים, סמינרים, סדנת מחקר. בנוסף התוכנית כוללת, עבודה בשילוב הדרכה במסגרת פרקטיקום במרכזים בהם מטופלים ילדים. במסגרת הפרקטיקום הסטודנטים יתנסו גם בעבודה בצוות רב מקצועי טיפולי.  הפרקטיקום מתקיים כאיכילוב, אסף הרופא, תל השומר, לוינשטיין, קפלן וכן בשפ"חים השונים, תוך התחשבות במקום מגוריו של הסטודנט.

במהלך הלימודים הסטודנטים ירכשו ידע מעמיק של תהליכים התפתחותיים נורמטיביים ולא נורמטיביים, של הגורמים השונים המשפיעים על התפתחות הפרט, הן גורמים המטפחים ומעצימים את התפתחותו והן אלה המסכנים את ההתפתחות. התוכנית תקנה ידע וכלים לגבי שיטות הערכה, אבחון וטיפול שונות. הסטודנטים יקבלו כלים בגישה רב-מערכתית לבניית תכניות התערבות בתחום הטיפול והמניעה ברמות שונות החל מהפרט והמשפחה דרך מוסדות שילדים מטופלים בהם, ועד למדיניות כלפי ילדים. בנוסף, הסטודנטים ירכשו ידע ומיומנויות מחקר הכוללות לימוד של שיטות מחקר וניתוח המקובלות בפסיכולוגיה בכלל ובפסיכולוגיה התפתחותית בפרט. בתום הלימודים הסטודנטים יגישו עבודת גמר שתהיה מבוססת על מחקר רלוונטי בתחום. השלמת התוכנית מאפשרת הגשת בקשה לקבלת אישור של התמחות כפסיכולוג מומחה לפסיכולוגיה התפתחותית.

במגמות באקדמית נדרשים הסטודנטים להגיש עבודת גמר, ולא תזה. יש הטוענים כי הדבר פוגע במעמד התואר באקדמית, בכך שמסבך את אפשרות המעבר לדוקטורט. יחד עם זאת, קיימת אפשרות להגיש העבודה כתזה בהמשך לקראת לימודי דוקטורט, וישנם בוגרי תואר שני ממגמה זו אשר ידוע כי המשיכו ללימודי דוקטורט באחת האוניברסיטאות.

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2019-2020 (תש"ף): 21 סטודנטים

מחזור 2018-2017 (תשע"ח): 20 סטודנטים

מחזור 2015 - 2016 (תשע"ו): 21 סטודנטים

מחזור 2012 - 2013 (תשע"ג): 6-7 סטודנטים

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון מתא"ם - 90

ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה - 89

ניתן להגיש מועמדות עם ציון תואר נמוך מ-89 (אך לא נמוך מ-85) במידה וציון המתאם גבוה מ-110. כמו כן, ניתן להגיש מועמדות עם ציון מתאם נמוך יותר (ו87 ומעלה) אם ציון התואר גבוה מ-93.5.

מידע בלתי רשמי על נתוני הקבלה בפועל:

בשנת תשפ"ג: חתך מתא"ם- 90

בשנת תשפ"ב: חתך מתא"ם- 90

שנת תשע"ט: חתך מתא"ם- 91.

שנת תשע"ח: חתך מתא"ם - 91, חתך ציוני תואר ראשון - 90

שנת תשע"ו: חתך מתא"ם - 97, ממוצע ציוני מתא"ם - 113, ממוצע תואר ראשון - 92

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה