המכללה האקדמית תל אביב- יפו- קלינית מיקוד ילדים

ראש המגמה - ד״ר קרן הנץ גמליאל

קישור לדף הרלוונטי באתר החוג
קישור לחוברת המידע לתואר שני

תיאור כללי של המגמה:

המגמה הקלינית מעוצבת להקנות ידע קליני כולל בפסיכופתולוגיה, פסיכודיאגנוסטיקה, ראיון קליני וטיפול. במכללה האקדמית מהווה המגמה הקלינית מסלול אשר מאפשר התמחות ספציפית באחד משלושה ענפים – קלינית של הילד, קלינית של המבוגר או קלינית התפתחותית.
הפרקטיקום במגמה נמשך שנה, כאשר הוא מתחיל בסמסטר ב' ונמשך 3 סמסטרים - כולל סמסטר קיץ. הלימודים במגמה הם יומיים בשבוע. בסמסטר ב' נוספים יומיים או שלושה של פרקטיקום.

במגמות באקדמית נדרשים הסטודנטים להגיש עבודת גמר, ולא תזה. עם זאת, החל משנת הלימודים תשע"ח סטודנטים התחילו להגיש תזה. הבחירה בין מסלול תזה לבין מסלול עבודת גמר נקבע על סמך ציון סופי בקורס שיטות מחקר שמתקיים בסמסטר א' בשנה א', וגם על בסיס הגשת הצעת מחקר בנושא מוגדר מראש. הבחירה במנחה לעבודת גמר או לתזה נערכת בחופשת הסמסטר. כל שנה, עולה המכסה עבור סטודנטים למסלול התזה.

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2021-2020 (תשפ"א) - 21 סטודנטים

מחזור 2020-2019 (תש"ף) - 21 סטודנטים

מחזור 2019-2018 (תשע"ט)- 21 סטודנטים

מחזור 2016 - 2017 (תשע"ז) - 21 סטודנטים

מחזור 2015 - 2016 (תשע"ו) - 21 סטודנטים

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון מתא"ם - 105
ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה - 90

ניתן להגיש מועמדות עם ציון תואר נמוך מ-89 (אך לא נמוך מ-85), במידה וציון המתאם גבוה מ-110.

מידע בלתי רשמי על נתוני הקבלה בפועל:

בשנת תשפ"א: חתך המתאם (הציון הנמוך ביותר)- 87

בשנת תש"ף: חתך המתא"ם (הציון הנמוך ביותר) - 89, ממוצע ציוני המתא"ם - 107.9, ממוצע תואר ראשון - 92.7.

בשנת תשע"ט: חתך המתא"ם (הציון הנמוך ביותר) - 96.

שנת תשע"ז: חתך מתא"ם - 93, חתך ציון תואר ראשון 85 (עם ציון מתא"ם 110).

שנת תשע"ו: חתך מתא"ם (הציון הנמוך ביותר) - 96, ממוצע ציוני מתא"ם - 123, ממוצע תואר ראשון - 92.

תהליך הקבלה - השלב הראשון הוא דינמיקה קבוצתית, המתקיימת בקבוצות של 8 סטודנטים, הכוללת משימות קבוצתיות והצגה עצמית, תיאור מקרה ודיון קבוצתי עליו, וכן יש לציין על דף שני מועמדים שנראים מתאימים ולנמק מדוע. העוברים שלב זה מזומנים לשלב שני של ריאיון אישי. הראיון בעל אופי דינאמי וישנה ציפייה להתייחס לעבר ולמשפחה. בניגוד לחלק גדול מהמגמות, המגמה לא נוהגת למסור את שמות המראיינים לפני הראיון.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה