המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן- פסיכולוגיה חינוכית

ראש המגמה - פרופ' רחל לוי שיף

קישור לדף הרלוונטי באתר החוג

תיאור כללי של המגמה:

תוכנית הלימודים לתואר השני בפסיכולוגיה חינוכית נבנתה במטרה להכשיר את הסטודנטים לעבודה כפסיכולוגים חינוכיים במסגרות חינוכיות ופרטניות באוכלוסיות בטווח גילאים רחב : ילדים בגיל הגן, ילדי ביה"ס ומתבגרים.

מטרת התכנית הינה להכשיר אנשי מקצוע להתערבות רב מערכתית בראיה אינטגרטיבית הכוללת עבודה עם ילדים, הורים ומשפחות, אנשי צוות של המערכת החינוך וצוותים רפואיים ופרה-רפואיים.  הסטודנטים יוכשרו להיות מאבחנים ומטפלים בעלי יכולת להפעיל מגוון גישות טיפוליות ומניעתיות וכן התערבות במצבי חירום ומשבר.

תוכנית הלימודים מתמקדת בנושאי היסוד של הפסיכולוגיה החינוכית, תוך דגש על נושאים הקשורים לקידום, התפתחות פסיכולוגית ורווחה הנפשית במערכות החינוך, הערכה ומניעה של קשיים תפקודיים וגשיים באוכלוסיית התלמידים בכלל ובקבוצות סיכון בפרט, איתור והתערבות טיפולית בילדים הסובלים מתפקוד לקוי או מצוקות רגשיות. במסגרת הלימודים ניתנת לסטודנטים ראייה אינטגרטיבית של פעילות הפסיכולוג החינוכי בתוך המערכת הבית ספרי ובמערכות הסובבות אותו (משפחה, קהילה, חברה וכו').

הכשרת הפסיכולוג החינוכי מרתקת  וכוללת התמחות באיבחון, התערבות טיפולית ומניעתית, יעוץ והדרכה בנושאים ייחודיים לפסיכולוגיה החינוכית וגם בנושאים המשיקים לתחומים נוספים. במהלך הלימודים מעמיקים הסטודנטים  ולומדים גם תהליכים התפתחותיים תקינים ופתולוגים, רגשיים, קוגניטיביים, חברתיים, ולימודיים.

בפני בוגרי התוכנית עומדות אפשרויות תעסוקה רבות הן במגזר הציבורי ובמערכות החינוך בשפ"חים (שירות פסיכולוגי חינוכי) , גני ילדים ואוניברסיטאות והן באופן פרטי בקליניקה עצמאית באבחון, יעוץ וטיפול בילדים ומתבגרים המתקשים בלימודים ו/או סובלים מקשיים רגשיים וחברתיים.  בנוסף, לפסיכולוג החינוכי תחומי עיסוק ייחודיים ובלעדיים כדוגמת מתן  אבחונים פסיכודידקטיים.

**החל מהסמסטר הראשון  ללימודים ישובצו הסטודנטים לפרקטיקום בהיקף של 500 שעות במוסדות הרלוונטיים להכשרת פסיכולוגים חינוכיים.

בשנה הראשונה ללימודים, ילמדו הסטודנטים יומיים מלאים בשבוע (9-16). 

בנוסף לימי הלימוד הפרונטליים, ישובצו הסטודנטים לימי פרקטיקום בשדה המקצועי, בהם הסטודנטים מתלווים לפסיכולוגים מומחים אשר מאפשרים את למידת עבודתו המגוונת של הפסיכולוג החינוכי בנושאי אבחון, ייעוץ, טיפול, התערבות במצבי מצוקה ומשבר, תוך ראייה מערכתית. 

הפרקטיקום בשנה א' הינו יום אחד בשבוע ובשנה ב' יומיים בשבוע. 

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2020-2019 (תש"ף): 5 סטודנטים

מחזור 2017 - 2018 (תשע"ח): 13 סטודנטים (מל"א)
מחזור 2016 - 2017 (תשע"ז): 7 סטודנטים (מל"א)

תנאי קבלה לתואר שני:

תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות בלבד.

  • ממוצע של 89 ( 88.5 ) לפחות בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של לפחות 90 במבחן המתא"ם או
  • ציון של 110 במבחן המתא"ם – למועמדים שהממוצע בקורסי הפסיכולוגיה והמתודלוגיה  נמוך מ- 88.5 ולא נמוך מ- 85 או
  • ממוצע של 94 בכל קורסי הפסיכולוגיה והמתודולוגיה וגם ציון של 87 לפחות במבחן המתא"ם.

מועמדים בעלי דוקטורט שהינם בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה לא נדרשים בבחינת המתא"ם.

התחשבות בתוצאות מבחן GRE, Subject Test Psychology כתחליף לבחינת המתא"ם – ממוצע של 70% בשלושת החלקים.

מועמדים בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה מחו"ל, השקול לתואר ישראלי, יידרשו להציג ציון של 110 לפחות בבחינת המתא"ם/GRE כפי שמפורט דלעיל

תהליך הקבלה:

תהליך הקבלה כולל הגשת שתי המלצות - המלצה אחת אקדמית (מבוססת על השתתפות בסמינר אמפירי, מחקר מודרך וכו') והמלצה שניה שהינה המלצת שדה. 

בנוסף, יש להגיש מסמך הצהרת כוונות אשר מפרט את הסיבה לבחירה בלימודי פסיכולוגיה חינוכית, קורות חיים פסיכולוגיים מפורטים - למסמך אין דרישות טכניות מעבר להיותו מודפס. המסמך נועד להכיר את המועמד, על ההיסטוריה הלימודית שלו, תחביביו, פעילות התנדבותית בה לקח חלק, רקע משפחתי וכל מידע אחר שיכול לגבש הבנה באשר למוטיבציה של המועמד להיות פסיכולוג חינוכי. 

על בסיס החומרים יזומנו חלק מהמועמדים לראיונות אישיים שיתבצעו על ידי 2 מראיינים בנפרד.

מידע בלתי רשמי על נתוני הקבלה בפועל:

בשנת הלימודים תשע"ז: חתך מתא"ם (ציון הכי נמוך שהתקבל) והן חתך ציון התואר הראשון מאוד קרוב לתנאי הסף הרשמיים.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה