המרכז האקדמי רופין- קלינית של הבגרות והזקנה

ראש המגמה - ד"ר דניאלה איזנברג

קישור לדף המגמה באתר המרכז האקדמי רופין 

תיאור כללי של המגמה:

מחזור הלימודים הראשון של המגמה נפתח בשנת תשע"ו.

תכנית המוסמך בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית, האורכת שנתיים, היא חדשנית ויחידה מסוגה בארץ ומבקשת להקנות לסטודנטים חוויות לימוד מושכת, מאתגרת, משמעותית ומפרה. תכנית קלינית זו מקנה את ליבת הידע בפסיכולוגיה קלינית קלאסית, אך גם מדגישה את גישת טוות החיים של המבוגר והזקן. מטרת התכנית להקנות לסטודנטים ידע רב בתיאוריה ובטיפול קליני בכלל ובהכשרה לטיפול באדם המבוגר והזקן בפרט, וכן במיומנות השימוש בכלי טיפול חדשניים. מדובר בשילוב ייחודי של פסיכולוגיה קלינית וגרונטולוגיה. התכנית תתרום לסטודנטים לגבש השקפת עולם הומניסטית וערכית על טבע האדם בכלל ועל האדם המבוגר והזקן בפרט. 

בוגרי המגמה הם פסיכולוגים קליניים מוסמכים ונוסף על  כך באמתחתם הכשרה ייעודית לטיפול בקבוצת גיל בעלת צרכים ספציפיים. התכנית מקנה לבוגריה את הזכות להירשם בפנקס הפסיכולוגים הקליניים.

יתרון תעסוקתי - שיפור הטיפול הבריאותי בגיל המבוגר ובזקנה היא משימה לאומית ממדרגה ראשונה ופעילותה של המחלקה לפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית ברופין מתקבלת בברכה בקרב גורמים רבים העוסקים בתחומי בריאות הנפש והטיפול באוכלוסיית הגיל השלישי.
חשוב להדגיש: הכשרתו של הפסיכולוג הקליני הגרונטולוגי היא הכשרה קלינית אקדמית ומעשית רגילה. הכשרה זו מועשרת בהתמחות גרונטולוגית ייחודית, הזוכה לביקוש תעסוקתי גדל והולך. בוגרי התכנית הם חיל החלוץ והדור המוביל של התחום בישראל, והם עתידים לאחוז בעמדות מפתח מקצועיות וחברתיות בכל הנוגע לתחום הטיפול הפסיכולוגי במחצית השנייה של החיים. 

התכנית עונה לצרכי המהפכה הדמוגרפית והשינויים לאורך החיים המאתגרים את החברה, הרפואה והתרבות בכלל בצרכים מרובים בתחומי בריאות הנפש, איכות החיים, רוחה והתפתחות מוצלחת ויצירתית. תכנית זו מחנכת פסיכולוגים לתרום לסיפוק צרכים מהותיים אלה. הביקוש לפסיכולוג בעל מיומנויות בתחום זה עולה בהתמדה. אפשרויות העסקת הפסיכולוג הקלינית הגרונטולוגי ונחיצותו בעמדות תעסוקה ומנהיגות בתחום הן מרובות ומגוונות. 

הלימודים במגמה הינם יומיים בשבוע (בימי ראשון שני) והפרקטיקום מתפרש על יומיים-שלושה. הפרקטיקום מתחיל בתחילת שנה א' ונמשך עד יולי של שנה ב'. הפרקטיקום מתבצע במחלקות ובמרפאות פסיכיאטריות בבתי חולים ציבוריים, במרפאות לבריאות הנפש ובמרכזים רפואיים לבריאות הנפש. מסגרות הפרקטיקום שנבחרו מיועדות לתת שירות לאוכלוסייה מזדקנת (למשל מרפאות פסיכו-גריאטריות או מרכזי "עמך" התומכים בניצולי שואה) או לאוכלוסייה בטווח החיים המבוגר. מסגרות אלה כוללות לדוגמה  מרפאות מבוגרים לבריאות הנפש, המרכז לבריאות הנפש לב השרון (פרדסיה), מרפאת רחובות, התחנה לשירות פסיכולוגי בגבעת חיים, השירות לבריאות הנפש במרכז הרפואי הלל יפה בחדרה ומסגרות נוספות ברחבי הארץ. עבודת הפרקטיקום מבוססת על התנסות מעשית בטיפול פסיכולוגי (באוריינטציה פסיכודינמית וגם בשיטות קוגניטיביות-התנהגותיות), באבחון דיאגנוסטי, בראיונות קבלה (אינטייקים), ובהתערבויות רלוונטיות אחרות (בהקשר המשפחתי, הסוציאלי, או הרפואי, למשל), שכן הטיפול הפסיכולוגי בגילאי הבגרות והזקנה מצריך לעיתים קרובות מעורבות במעגלים שונים מתוך חייהם של המטופלים. עבור רוב מסגרות הפרקטיקום מדובר בהתנסות ראשונה עם סטודנטים ממגמה לפסיכולוגיה קלינית המדגישה את נושא הזקנה – על כן, מדובר בחוויה הטומנת בחובה הזדמנויות משמעותיות עבור הסטודנטים, לתרום ידע ספציפי ולבלוט כפסיכולוגים לעתיד שיידעו לסייע לאנשים המתמודדים עם סוגיות האופייניות לגילאי אמצע החיים והזקנה. 

השיבוצים לפרקטיקום נערכים לפני תחילת הלימודים. הניסיון הוא לאפשר פרקטיקום עם אוכלוסיית הגיל השלישי, אך יש גם סטודנטים שעובדים עם מבוגרים צעירים (18-65).

בשנת 2017 ניתנו 5 מלגות ייעודיות בשלושה מוסדות מוכרים להתמחות עבור בוגרי התוכנית. 

מספר הלומדים במגמה:

מחזור ו' 2021-2020 (תשפ"א) - 25 סטודנטים

מחזור ה' 2019-2020 (תש"ף) - 25 סטודנטים

מחזור ד' 2018-2019 (תשע"ט)- 25 סטודנטים

מחזור ג' 2017-2018 (תשע"ח) - 25 סטודנטים
מחזור ב' 2016 - 2017 (תשע"ז) - 16 סטודנטים
מחזור א' 2015-2016 (תשע"ו) - 25 סטודנטים

תנאי קבלה לתואר שני:

 

ממוצע תואר ראשוןציון מתא"ם
8595 ומעלה
8694
8793
8892
8991
9090

 

בקשות להצגת מועמדות חריגה יש להפנות בכתב למרכז ייעוץ והרשמה טרם ההרשמה ללימודים. 

מועמדים השייכים לקבוצות תת-מיוצגות שאינם עומדים בתנאים שלעיל, אך חורגים רק במעט מאחד הקריטריונים יכולים להגיש בקשה בכתב לוועדת חריגים. רצוי לציין זיקה רלוונטית לגיל השלישי.

מועמדים בעלי ציון במבחן GRE חייבים להעביר ציונים לבדיקה בוועדת חריגים. מועמדים שסיימו את לימודיהם בחו"ל רשאים לבחור בין היבחנות במבחן GRE (באנגלית) ובין היבחנות במבחן המתא"ם (בעברית). המגמה דורשת ציון בפרק ה-Subject.

מידע בלתי רשמי על נתוני הקבלה בפועל:

בשנת תשפ"ד: ממוצע ציון המתא"ם היה 110.52 (סטיית תקן 8), וממוצע ציון התואר הראשון 91.41 (סטיית תקן 2.37)

בשנת תשפ"א: חתך מתא"ם (הציון הנמוך ביותר): 90, ממוצע ציון המתאם היה 101.86 (סטיית תקן 6.4), וממוצע ציון התואר הראשון היה 91.38 (סטיית תקן 2.32).

בשנת תש"ף: עפ"י פרסום רשמי של המגמה, בקרב המתקבלים לשנה"ל תש"ף, ממוצע ציון המתא"ם היה 109.36 (סטיית תקן 9.99), וממוצע ציון התואר הראשון היה 91.41 (סטיית תקן 2.43).

בשנת תשע"ט: חתך מתא"ם (הציון הנמוך ביותר): 99, ממוצע מיוני מתא"ם 113, ממוצע תואר ראשון 91.

בשנת תשע"ח: חתך מתא"ם (הציון הנמוך ביותר): 100, ממוצע ציוני המתא"ם 107,  חתך ציון תואר ראשון: 90.

בשנת תשע"ז חתכי הקבלה בפועל קרובים מאוד לציון הסף. ממוצע ציוני המתא"ם בקרב המתקבלים היה 116 וממוצע ציוני התואר הראשון 94. 

בשנת תשע"ו: חתך המתא"ם - 99, ממוצע ציוני מתא"ם - 110, ממוצע תואר ראשון - 92.

ניתן להגיש מועמדות עם ציונים נמוכים מהסף, דרך ועדת חריגים. 


תהליך הקבלה כולל הגשת קורות חיים, הצהרת כוונות ושתי המלצות - אחת מן השדה, ואחת אקדמאית. מבין המועמדים מוזמנים המתאימים לריאיון אישי יחיד. 

באפריל  2012 הסמיכה המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) את המרכז האקדמי רופין להעניק תואר מוסמך בפסיכולוגיה קלינית. האישור, הינו אישור זמני לשלוש שנים כנהוג באישור הראשון הניתן לתכניות אקדמיות. לפיכך למתקבלים ללימודים בשנים אלה מובטח תואר מוסמך עם סיום לימודיהם. בשנת 2017 קיבלה המגמה אישור מל"ג קבוע. 

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה