המרכז האקדמי רופין- קלינית מבוגר

ראש המגמה - ד"ר לילך לב ארי

קישור לדף המגמה באתר המרכז האקדמי רופין 

תיאור כללי של המגמה:

כמו בכל המגמות הקליניות, המגמה הקלינית במרכז האקדמי רופין מקנה לסטודנטים ידע ומיומנויות קליניות, בדגש על פסיכופתולוגיה, אבחון והערכה של האישיות, ראיון קליני וטיפול.

מטרת התכנית להקנות לסטודנטים ידע רב בתיאוריה ובטיפול קליני תוך שימת דגש ופיתוח מודעות ורגישות לגורמים כגון תרבות, מעמד חברתי-כלכלי, גיל והשתייכות לקבוצות מיעוט. התכנית מתמקדת בין היתר בתהליכים התפתחותיים, בפסיכופתולוגיה, באבחון ובדרכי טיפול שמתאימות למגוון גילים, לזוגות ולמשפחות בקונטקסט החברתי-תרבותי הספציפי בו הם חיים.

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2021-2020 (תשפ"א): 28 סטודנטים

מחזור 2020-2019 (תש"ף): 28 סטודנטים (17 נשים, 11 גברים)

מחזור 2019-2018 (תשע"ט): 28 סטודנטים (25 נשים, 3 גברים)

מחזור 2017 - 2018 (תשע"ח): 25 סטודנטים
מחזור 2016 - 2017 (תשע"ז): 25 סטודנטים
מחזור 2015 - 2016 (תשע"ו): 25 סטודנטים
מחזור 2014 - 2015 (תשע"ה): 25 סטודנטים
מחזור 2012 - 2013 (תשע"ג): 25 סטודנטים (19 גברים, 6 נשים)
מחזור 2011 - 2012 (תשע"ב): 18 סטודנטים.
מחזור 2010 - 2011 (תשע"א): 21 סטודנטים.

תנאי קבלה לתואר שני:

ציון מתא"ם - 100
ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה – 88

בקשות להגשת מועמדות חריגה יש להפנות בכתב למרכז ייעוץ והרשמה טרם ההרשמה ללימודים. מועמדים השייכים לקבוצות תת-מיוצגות שאינם עומדים בתנאים לעיל אך חורגים במעט מאחד הקריטריונים יכולים להגיש בקשה בכתב לוועדת חריגים. 

מועמדים בעלי ציון במבחן GRE חייבים להעביר ציונם לבדיקה בוועדת חריגים. מועמדים שסיימו את לימודיהם בחו"ל רשאים לבחור בין היבחנות במבחן GRE (באנגלית) ובין היבחנות במבחן המתא"ם (בעברית). המגמה דורשת ציון בפרק ה-Subject.

מידע בלתי רשמי על נתוני הקבלה בפועל:

מנתונים רשמיים שפורסמו ע"י המגמה: בקרב המתקבלים לשנה"ל תשפ"ד ממוצע ציון המתא"ם היה 116.31 (סטיית תקן 11.56), וממוצע ציון התואר הראשון היה 93 (סטיית תקן 2.32)

מנתונים רשמיים שפורסמו ע"י המגמה: בקרב המתקבלים לשנה"ל תשפ"ב ממוצע ציון המתא"ם היה 115 (סטיית תקן 10.79), וממוצע ציון התואר הראשון היה 92.23 (סטיית תקן 2.71).

מנתונים רשמיים שפורסמו ע"י המגמה: בקרב המתקבלים לשנה"ל תשפ"א ממוצע ציון המתא"ם היה 117 (סטיית תקן 8.81), וממוצע ציון התואר הראשון היה 93.05 (סטיית תקן 2.33). ממידע לא רשמי עולה כי חתך המתא"ם (הציון הנמוך ביותר שהתקבל) היה 106.

מנתונים רשמיים שפורסמו ע"י המגמה: בקרב המתקבלים לשנה"ל תש"ף ממוצע ציון המתא"ם היה 114.5 (סטיית תקן 9.60), וממוצע ציון התואר הראשון היה 91.45 (סטיית תקן 1.95).

בשנת 2017: חתך מתא"ם (הציון הנמוך ביותר): 103. חתך ציון תואר ראשון: 91.

בשנת 2016: חתכי הקבלה בפועל קרובים מאוד לסף הקבלה (מתא"ם 100), ממוצע ציוני המתא"ם בקרב המתקבלים היה 116 וממוצע ציוני התואר הראשון 94. 

בשנת 2015: חתך מתא"ם - 107, ממוצע ציוני מתא"ם - 122.3, ממוצע תואר ראשון - 93.6
בשנת 2013: ממוצע ציוני מתא''ם - 122.2, ממוצע תואר ראשון - 93.6
בשנת 2012: ממוצע ציוני מתא''ם - 119, ממוצע תואר ראשון - 94.5

ניתן להגיש מועמדות עם ציונים נמוכים מהסף, דרך ועדת חריגים. 


תהליך הקבלה כולל הגשת קורות חיים, הצהרת כוונות ושתי המלצות - אחת מן השדה, ואחת אקדמאית. מבין המועמדים מוזמנים חלק לריאיון אישי. ממידע בלתי רישמי עולה כי ניתן דגש על הראיון ועל הניסיון בשטח.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה