ניתוח מתא"ם 2023

לפניכם ניתוח של הבחינה שהתקיימה ב-31.12.23, במבנה החדש הכולל 30 שאלות בסטטיסטיקה ו-40 שאלות טקסטים.

פרק סטטיסטיקה ושיטות מחקר

באופן כללי, הפרק היה מרובה מלל, סטודנטים רבים תיארו מצוקת זמן וקושי להספיק לעבור על כל השאלות. לגבי רמת הקושי של השאלות, הפרק נחווה כמתעתע מאד. הוא התחיל עם רצף שאלות יחסית בסיסיות, קלאסיות ומוכרות, אך מהר מאד הופיעו שאלות ברמת קושי גבוהה מאד, במבנה לא מוכר ושנדרשה לא מעט עבודת הכנה כדי להבין כיצד בכלל יש לגשת לפתור אותן. כמו כן, בדומה למגמה שאנו מזהים בשנים האחרונות, נראה כי גם בפרק הסטטיסטיקה הנוכחי יש שימוש רב בהסקה מגרף כדי לפתור שאלות.

הפרק השנה כלל 30 שאלות: 21 שאלות אמריקאיות, 2 אשכולות (3 שאלות בכל אשכול) ו-3 ביקורות מחקר. משך הפרק הכולל היה 100 דקות.

הפרק התאפיין בדגש המוכר בנושאי קשר, היסקית וניתוחי שונות. חלק מהשאלות היו פחות אופייניות (עיסוק בקשר מזויף, התפלגות צפיפות מצטברת, משוואת רגרסיה מרובה), שאלות שדרשו ביצוע של חישובים לא טריוויאליים ומספר שאלות ברמת קושי גבוהה.

בבחינה הופיעו שני אשכולות. תיאור הניסוי בכל אחד מהם היה ארוך ביותר. עובדה זו גרמה ללחץ זמנים ניכר אצל רבים, שהתקשו להגיע לביקורות המחקר עם זמן מספק.

האשכול הראשון (שעסק בבריאות נפשית ובהכרת תודה) היה במבנה די מוכר, בו מופיעה שאלה אחת שעוסקת במציאת אופן ניתוח הנתונים הנכון, שאלה שעוסקת בניתוח תוצאות מתוך גרפים, ושאלת שיטות מחקר.

האשכול השני (שעסק בהטרמה של נדיבות וכוחניות) כלל גם הוא 3 שאלות: תפעול משתנים, חיבור ההשערות לתוצאות, ושאלה שמחברת בין הבנת תרשים לבין איום על תקפים.

בביקורות המחקר הופיעו שתי ביקורות לא טריוויאליות וברמת קושי יחסית גבוהה (הניסוי שעסק ביכולות מתמטיות והניסוי עם משוואת הרגרסיה המרובה). שלוש הביקורות היו באורך בינוני וסביר.

פילוח שאלות לפי נושאים:

תיאורית – 1

הסתברות – 1

קשר – 7

היסקית – 6

ניתו"ש – 7

שיטות מחקר – 3 + 3 ביקורות

אינטגרטיביות – 2

פרק הטקסטים

בסך הכל הופיעו 40 שאלות על פני 3 טקסטים. כצפוי, שניים מהטקסטים היו מחקריים ואחד מהם קליני. זמן הפתרון הכולל היה 145 דקות.

בפרק היו 3 שאלות ידע כללי בלבד! זה מספר שאלות הידע הכללי הנמוך ביותר שהופיע בבחינה עד כה, מה שהוביל למצוקת זמנים גם בפרק זה.

הטקסט הראשון עסק בהשפעת שינה על זיכרון בקרב מבוגרים צעירים, מבוגרים בגיל העמידה ומבוגרים בגיל זקנה. רוב הסטודנטים דיווחו שרמת הקושי של טקסט זה הייתה הגבוהה מבין שלוש הטקסטים, וגבוהה גם באופן אבסולוטי.

הטקסט השני עסק בגישות מוסר (דאונטולגיה ותוצאתנות) ובבדיקה שהראתה שאנשים נוטים להרגיש בנוח עם פתרונות דאונטולוגיים לעומת פתרונות תוצאתניים. בלטה במיוחד שאלה שעסקה בניתוח בייסיאני.

הטקסט השלישי- קליני- עסק בהגנות אוטיסטיות ובטענה שהמשגה והבנה נכונה של הגנות אלה כאוטיסטית בטיפול מסייעת לתהליך הפרידה.

בדומה לשנים קודמות, הופיעו בטקסטים כותרות משנה, וכן בשולי המאמרים הופיעו תרגומים רבים למילים בטקסט והערות שוליים. כמו כן, הייתה הפנייה מרובה לשורות, במיוחד בטקסט הקליני.

הטקסטים שהופיעו בבחינה (לפי סדר הופעתם):

טקסט 1- Sleep modulates word-pair learning but not motor sequence learning in healthy older adults

טקסט 2- An asymmetric moral conformity effect: subjects conform to deonthological but not consequentialist majorities

טקסט 3- The rhythm of safety

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה