ניתוח מתא"ם 2022

ניתוח מתא"ם 2022


לפניכם ניתוח של הבחינה שהתקיימה ב-20.10.22.  המגמות השונות שאפיינו את שני חלקי הבחינה מפורטות בהמשך. המון תודה לצוות הפיתוח, למדריכי אופק וכמובן לסטודנטים שהשקיעו זמן ומאמץ בניתוח הבחינה. 

פרק ראשון : ידע והבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר בפסיכולוגיה

באופן כללי הפרק היה ארוך, קשה מהמוכר, מרובה מלל והיו בו מספר שאלות מאתגרות במיוחד- הן ברמת הנושאים המפתיעים והן ברמת אופי העבודה שנדרש לצורך פתרונן. ובהתאם, סטודנטים רבים שדיברו איתנו סיפרו לנו על מצוקת זמנים ניכרת.
בדומה לשנים הקודמות, הפרק כלל 40 שאלות: 27 שאלות אמריקאיות, 3 אשכולות (3 שאלות בכל אשכול) ו-4 ביקורות מחקר. לראשונה הייתה דרישה להשתמש בדף תשובות, ועל-כן המשך הכולל של הפרק היה 130 דק'.
הפרק התאפיין בדגש המוכר בנושאי ניתוח שונות, קשר והיסקית, וכן בדומה לשני המועדים האחרונים, משקל גדול יותר מהרגיל של שאלות בשיטות מחקר, במיוחד באשכולות. חלק מהשאלות דרשו מספר רב של שלבי פתרון, מספר החישובים האלגבריים שנדרש היה גבוה מהרגיל. אתגר נוסף היה שאלות בנושאים שהופיעו לראשונה בבחינה: bootstrapping, אטא חלקית בריבוע, תרשים box plot, ומשוואת הרגרסיה המרובה. כמו-כן, זו השנה השלישית ברציפות שמופיעה בבחינה שאלה על מתאם חלק/י, נושא שנכנס השנה בצורה רחבה יותר לחומרי הלימוד שלנו.
בביקורות המחקר הבעיות היו מוסוות והיה קושי לאתר ולזקק אותן מתוך תיאורי הניסוי.
מבחינת פרק האשכולות, תיאור הניסוי בתחילת כל אשכול היה ארוך, הניסויים היו מורכבים בצורה חריגה והיה ריבוי שאלות על שיטות מחקר. האשכול הראשון (עם המשתנים: מסגור, קונצנזוס וביטחון עצמי) היה מורכב במיוחד: היה מאוד קשה להבין את המשתנים והניסוי עצמו היה מורכב ומסורבל. האשכול השני (שעסק בקשר בין קשיבות, חרדה ויצירתיות) היה גם הוא מורכב, ואף כלל שאלה לא אופיינית על מודל תיווך. האשכול השלישי (קופים) היה ארוך ומרובה מלל בדומה לשני האשכולות האחרים.
פילוח שאלות לפי נושאים:
תיאורית – 1
הסתברות – 2
קשר – 9
היסקית – 7
ניתו"ש – 10
שיטות מחקר – 5 + 4 ביקורות
אינטגרטיביות – 2


פרק שני : טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה


כפי שאנחנו מכירים, הופיעו בסך הכל 50 שאלות על פני 4 טקסטים. כמו בפרק הסטטיסטיקה, גם כאן נוספו 5 דקות לזמן הפתרון בשל השימוש בדף תשובות, כך שזמן הפתרון הכולל היה 185 דקות.
מבחינת הרכב הטקסטים, היו שלושה טקסטים מחקריים, וטקסט נוסף תאורטי-קליני. בפרק היו 4 שאלות ידע כללי-מיעוט חריג. זה מספר שאלות הידע הכללי הנמוך ביותר שהופיע בבחינה עד כה, מה שהוביל למצוקת זמנים גם בפרק זה.
הטקסט הראשון היה טקסט מחקרי על מוכרות של קולות בתנאי סביבה משתנים. חלק מהסטודנטים דיווחו שרמת הקושי בטקסט הזה עלתה מאד בחציו השני של הטקסט, בין היתר עקב מיעוט הפניה לשורות והליך מחקרי מורכב.
הטקסט השני היה סקירת ספרות בנושא דיסוציאציה וטראומה. הוצגה בו סקירה של תאוריות בנושא, מחקר רלוונטי, ושיטות טיפול מומלצות.
הטקסט השלישי היה טקסט מחקרי קוגניטיבי מסובך ומורכב שעסק בחולי אלצהיימר ובליקויים בתפישה האגוצנטרית והאלוצנטרית. סטודנטים רבים סימנו טקסט זה כטקסט המורכב ביותר בפרק זה.
הטקסט הרביעי עסק באמביוולנטיות והשפעתה על דפוס סימון תשובות במחשב. משום שסטודנטים רבים הגיעו לטקסט זה עם מצוקת זמנים נגררת פתרון טקסט זה היה מאתגר גם כן.
בדומה לשנים קודמות, הופיעו בטקסטים כותרות משנה, וכן בשולי המאמרים הופיעו תרגומים רבים למילים בטקסט והערות שוליים.
למי שלא יצליח לישון בלי זה, אלה היו הטקסטים:
טקסט 1 - How long does it take for a voice to become familiar? Speech intelligibility and voice recognition are differentially sensitive to voice training
טקסט 2 - Traumatic dissociation: Theory, research, and treatment.
טקסט 3 - Detecting early egocentric and allocentric impairments deficits in Alzheimer's disease: An experimental study with virtual reality
טקסט 4 - The path of ambivalence: tracing the pull of opposing evaluations using mouse trajectories

 

 

לפרטים נוספים ולהרשמה

המרכז הארצי קבע

תלמידי אופק מקבלים את הציונים הגבוהים ביותר במתא"ם
לדו״ח המרכז הארצי

מבחן מתאם לדוגמא

מבוסס על מתא״ם 2019
הבחן עכשיו
עיצוב אתרים ופיתוח - design-studio.co.il