תקנון קורס 'אופק מתא"ם' 2024

בהמשך מצורפים פרטים כלליים אודות קורס אופק מתא"ם 2024, ואודות התנאים בהם הוא יתקיים. יש לקרוא את התקנון, ולהוסיף בסופו שם+ת"ז. הפרטים מהווים את אישור הסטודנט לתנאי התקנון, ומהווים תנאי להשתתפותו בקורס אופק מתא"ם 2024. 

כללי

 • קורס אופק מתא"ם הינו קורס המיועד להכנה לבחינת המתא"ם (בחינה לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה). תכני הקורס נוגעים ללימוד סטטיסטיקה ושיטות מחקר, ולהתמודדות עם טקסטים מחקריים באנגלית.
 • הקורס כולל חומרים תיאורטיים ותרגולים בנושאים הרלוונטיים בסטטיסטיקה, בשיטות מחקר ובניתוח טקסטים מדעיים. החומרים הנדרשים (חומר תיאורטי וחומרי תרגול וסימולציה) יימסרו במהלך מפגשי הקורס בהתאם לתכני המפגשים, והם כוללים ערכת ספרי לימוד וגישה לתכני תרגול מקוון.
 • במהלך הקורס יימסרו מספר פעמים לתלמידים חומרים רגישים שלא ניתן יהיה להוציאם אל מחוץ לכיתות. חומרים אלו ייאספו בתום השיעור. 
 • ההרשמה לקורס אופק מתא"ם אינה הרשמה לבחינת המתא"ם. לבירור פרטי ההרשמה לבחינה יש לפנות למרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

 

רישום ושיבוץ לכיתות:

 • הרישום לקורס, תכני הקורס, צוות המורים והאחריות המקצועית במהלך הקורס היא של חברת אופק מתא"ם.
 • השיבוץ לכיתות, לסימולציות ולסדנאות טקסטים אישיות - קבוע לאורך כל הקורס, ומשהתבצע השיבוץ אין באפשרותנו להבטיח מעבר בין סניפים או כיתות.
 • כיתות הלימוד מוגבלות במקום. חשוב לנו להקפיד על כך, ולא תתאפשר הצטרפות או מעבר לכיתה מלאה.
 • במידה וישובו הנחיות הקורונה, שיעורים פרונטליים בכיתות יועברו ככל שיתאפשר ובכפוף להנחיות משרד הבריאות. אנו נעשה מאמץ על מנת ללמד פרונטלית, אך בשל אפשרות לסגר ומניעת התקהלות, ייתכן שחלק מהשיעורים יועברו מרחוק.
 • לצד הכיתות הפרונטליות, יתקיימו ברחבי הארץ גם כיתות זום, בהן השיעורים יועברו מרחוק, וניתן להירשם אליהן מלכתחילה.

 

דמי הרשמה וביטול- הרשמה מוקדמת 

 

 • סטודנט המבטל את השתתפותו עד חלוף 45 ימים (כחודש וחצי) ממועד הרישום לקורס, יקבל החזר מלא של התשלום שביצע, ובתנאי שנרשם לפני ה-1.6.24. 
 • סטודנט המבטל את השתתפותו לפני ה-1.6.24 (ובחלוף למעלה משבועיים ממועד ההרשמה) יחויב בדמי הרשמה בגובה 800 ש"ח בלבד.
 • סטודנט במסלול הכיתתי (אופק 21/אופק 24) המבטל את השתתפותו בקורס לאחר ה-1.6.24 (אך לפני ה-1.7.24) יחויב בדמי ההרשמה, בעלות ערכת ספרי הלימוד, ובדמי טיפול וסליקה בגובה 1400 ש"ח.
 • סטודנט במסלול האקספרס (אופק 9) המבטל את השתתפותו בקורס לאחר ה-1.6.24 (אך לפני ה-1.7.24) יחויב בדמי ההרשמה ובדמי טיפול וסליקה בגובה 910 ש"ח.
 • החל מתאריך 2.7.24 לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי במקרה של ביטול ההשתתפות בקורס.
 • לנרשמים לתכנית הלמידה המקדימה - לא יינתן החזר כספי על תוכנית הלמידה המקדימה. 
 • סטודנטים חוזרים של אופק מתא"ם - יכולים לבטל את השתתפותם בקורס ולקבל החזר כספי מלא במידה והתקבלו לתואר שני, ובתנאי שציינו בשיחת ההרשמה שנמצאים בתהליך קבלה לתואר שני, והודיעו למשרד אופק על קבלתם ביום קבלת ההודעה. לאחר מועד זה לא יתאפשר החזר כספי גם במקרה של קבלה לתואר שני.  

 

בברכת דרך צלחה!

צוות אופק מתא"ם 2024

 

לפרטים נוספים ולהרשמה

המרכז הארצי קבע

תלמידי אופק מקבלים את הציונים הגבוהים ביותר במתא"ם
לדו״ח המרכז הארצי

מבחן מתאם לדוגמא

מבוסס על מתא״ם 2019
הבחן עכשיו
עיצוב אתרים ופיתוח - design-studio.co.il