המסלול האקדמי המכללה למנהל- פסיכולוגיה של הספורט ואימון גופני

ראש המגמה: ד"ר איריס אורבך

קישור לדף באתר המסלול האקדמי המכללה למינהל.

תיאור כללי של המגמה:

התכנית לתואר מוסמך (.M.A) פסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני הינה תכנית ראשונה מסוגה בישראל. פתיחת התכנית אושרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה וקיבלה את ברכתו של משרד הבריאות.

בוגרי התכנית יירשמו כחברים בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות.

התכנית מכשירה את בוגריה לעבוד עם אוכלוסיות המתמודדות עם גורמים תחרותיים ולחצים, במטרה לעזור להן להתגבר על אתגרים פסיכולוגיים הנובעים מגורמים פנימיים וסביבתיים. הידע והכלים המנטאליים שמקנה התכנית לבוגריה מאפשרים להם בסופו של דבר לסייע לעוסקים בספורט תחרותי או חובבני להגיע למצויינות. 

תכנית הלימודים בנוייה מקורסי חובה/ליבה, קורסי בחירה, סמינר אמפירי ופרקטיקום אשר יחדיו מספקים בסיס הכשרתי רחב היקף המאפשר למוסמכי התכנית להכיר מקרוב ובאופן מעמיק את עבודת פסיכולוג הספורט. תכני הלימוד יכללו קורסים כדוגמת "שיטות התערבות בספורטאים", "גורמים מנטאלים לקידום הבריאות", "לחץ, חרדה, עוררות ורגשות בספורט", ו"בניית צוות". העבודה שתידרש בסמינר המחקר תהיה בהיקף של פרוייקט גמר. במהלך הלימודים הסטודנטים ישתלבו במסגרות ספורט שונות, אשר בהן יוכשרו בעבודה מקצועית במסגרת הפרקטיקום.

משך הלימודים בתכנית לצורך השלמת כל החובות האקדמיים לקבלת התואר הינו שנתיים קלנדריות (4 סמסטרים) - לפחות יומיים בשבוע. אחד מימים אלו הוא יום שישי.

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2018-2019 (תשע"ט) - מחזור הלימוד הראשון בתכנית, 42 סטודנטים

תנאי קבלה לתכנית:

תואר ראשון בפסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות וחינוך גופני בעלי ציון 85 ומעלה בלימודי התואר הראשון. 

למתאימים ייערך ראיון מקדים עם הסגל האקדמי. לבוגרי פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות - ציון גבוה יחסית במבחן המתא"ם יהווה יתרון.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה