כיתות פנויות

קורס אופק מתא”ם 2024 ייפתח בתחילת חודש יולי ויסתיים בסמוך לבחינת המתא”ם, שתתקיים ב-30.9.2024. בעקבות מלחמת “חרבות ברזל” ודחיית פתיחת שנת הלימודים, יותאם לו"ז הקורס לכל מוסד לימוד בהתאם למועד סיום סמסטר ב' ותקופת הבחינות.

אנחנו מעדכנים את מצב ההרשמה לכיתות בתחילת ובסוף כל שבוע. תאריך עדכון אחרון ב-21.5.24.


תוכלו ללמוד בכיתה, גם מהבית. כיתות הזום ברחבי הארץ קטנות ואינטימיות, והמדריך צמוד וזמין. חשוב לנו שתשבו בנוח, ותרגישו בנוח. גם מהבית.

מספר המקומות בכל כיתה מוגבל. לפרטים עדכניים אודות מקומות נותרים או כיתות חדשות שנפתחו, מומלץ לפנות אלינו טלפונית.

המרכז האקדמי רופין
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 3
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ג-ו בוקר - מקומות פנויים: 1
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
אוניברסיטת רייכמן
כיתת א-ד בוקר התאמות - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת א-ד בוקר 2 - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ב-ה אחה"צ - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
המכללה האקדמית אחוה
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 2
לפרטים נוספים והרשמה
אוניברסיטת אריאל
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת א-ד בוקר 2 - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ - מקומות פנויים: 4
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
האקדמית תל אביב-יפו
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת א-ד בוקר 2 התאמות - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ב-ה בוקר התאמות - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ג-ו בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
אוניברסיטת חיפה
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ - מקומות פנויים: 6
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ב-ה בוקר זום - מקומות פנויים: 4
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 4
לפרטים נוספים והרשמה
אוניברסיטת תל אביב
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ב-ה אחה"צ - מקומות פנויים: 2
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ג-ו בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
תל אביב
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ - מקומות פנויים: 3
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת א-ד בוקר זום - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 3
לפרטים נוספים והרשמה
אוניברסיטת בן גוריון
כיתת א-ד בוקר התאמות - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת א-ד בוקר 2 - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ 2 - מקומות פנויים: 1
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ב-ה אחה"צ - מקומות פנויים: 1
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ב-ה אחה"צ זום - מקומות פנויים: 1
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 3
לפרטים נוספים והרשמה
אוניברסיטת בר אילן
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ - מקומות פנויים: 2
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 3
לפרטים נוספים והרשמה
המכללה למנהל
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ב-ה אחה"צ - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
האוניברסיטה העברית
כיתת א-ד בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת א-ד אחה"צ - מקומות פנויים: 3
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 2
לפרטים נוספים והרשמה
האקדמית עמק יזרעאל
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 1
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
המרכז האקדמי פרס
כיתת ג-ו בוקר - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
מכללת תל חי
כיתת ב-ה בוקר - מקומות פנויים: 3
לפרטים נוספים והרשמה
כיתת אופק סולו - מקומות פנויים: 0
לפרטים נוספים והרשמה
לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה