מתכונת המתא"ם החדשה

השנה, תתקיים הבחינה ב-30.09.2024 (כ"ז אלול תשפ"ד), וניתן להירשם אליה עד לתאריך 28.08.2024. לאחר מכן לא ניתן יהיה להירשם לבחינה השנה. 

בשנת 2000 נכנס מבחן המתא"ם  (מבחן לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה) לחייהם של סטודנטים לפסיכולוגיה שרוצים להמשיך ללימודי התואר השני.  עד אז השתמשו המוסדות השונים בממוצע ציוני התואר הראשון בכדי לבחור מועמדים, אך כאשר הביקוש עלה גם הם נתקלו בבעיה:  למרבית הסטודנטים שניצבו מולם היה ממוצע ציונים גבוה מאוד (מעל 90) והם התקשו לסנן. לאור המצב, הונהג מבחן המתא"ם הארצי, המשמש ככלי מיוני מהימן לכל המועמדים לתואר השני בפסיכולוגיה. המבחן נערך פעם בשנה בלבד, והציון בו יחסי.  

השינויים בבחינת המתא"ם

בשנים האחרונות החל המרכז הארצי לבחינות והערכה במגמת שינוי בבחינת המתא"ם.

לאחר שבמשך שנים רבות לא חלו שינויים מהותיים במבנה ואופי הבחינה, במועד 2022 פרסם המאל"ו שהחל ממועד זה יש לסמן את תשובות הבחינה בגליון תשובות ולא על גבי טופס הבחינה כפי שהיה נהוג עד כה. כדי לא לפגוע בזמן המוקצב לפיתרון ולאפשר לסטודנטים להספיק למלא את תשובותיהם בגליון התשובות, הוארך משך המבחן ב-5 דק' לכל פרק.

במועד 2023 נמשכה מגמת השינוי והמאל"ו הודיע על שני שינויים משמעותיים:

1. קיצור הבחינה – חלק הידע וההבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר יכלול 30 שאלות ויוקצבו לו 100 דקות. חלק הבנת הטקסטים המדעיים בפסיכולוגיה יכלול שלושה קטעי קריאה, הוא יכלול 40 שאלות בסך הכל ויוקצבו לו 145 דקות.

2. שינוי המשקל היחסי של חלקי הבחינה בחישוב הציון הכללי – חלק הידע וההבנה בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר יקבל משקל של 40%. חלק הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה יקבל משקל של 60%.

אנו נערכים לשינויים אלו והם יקבלו ביטוי הן במבנה הקורס והן בסימולוציות ובסדנאות הטקסטים. 

 

מה השתנה לטובה?

הבחינה קצרה יותר! העומס הקוגנטיבי, לחץ הזמן, האינטנסיביות והמאמץ המושקע בזמן הבחינה הם הגורמים המקשים על מרבית הסטודנטים, לכן העובדה שנצטרך לאמץ את מוחנו לפרק זמן קצר יותר, היא בשורה מעודדת.

אופן שקלול הציון (לאחר השינוי) הינו הוגן יותר. הוספת משקל לחלק הסטטיסטיקה מאזן את המשקל בין הפרקים.

מה נשאר אותו הדבר?

המבחן עדיין לא יציב, ומבחינה זו השינוי ייצור פער בין הבחינה בה נבחנו נבחני מועד 2022 לעומת מועד 2023. נזכיר כי הבחינה משווה את הציונים רק לאותו מועד ולא בהשוואה למועדים קודמים (בניגוד למשל לבחינה הפסיכומטרית).

עפ"י הערכותינו רמת השאלות והמורכבות שלהן תהיה דומה. כמו כן, אנו מעריכים שגם במתכונת החדשה ישובצו מספר שאלות פתוחות.

מה לא ידוע?

האם על אף צמצום מספר השאלות, ישארו כל השאלות הקשות, וכתוצאה מכך הבחינה תהיה קשה יותר?

להערכתינו, השינוי במבחן לא קשור לרצון לעשות אותו מורכב יותר או פחות. לכן, ההערכה הראשונית שלנו היא שינסו לשמור על אחוז דומה של שאלות קשות או טקסטים מורכבים. 

האם השינויים ישפיעו גם על הציון של מי שכבר ניגש למתאם?

נראה שכל ציוני העבר נשארים בדיוק כפי שהיו. זה מעלה שאלה לגבי האפשרות להשוות את ציוני העבר לציוני העתיד, אבל גם ככה הבחינה לא ממש יציבה, כך שזו בעיה שכבר מוכרת.

קשה לדעת איך יתורגם ציון 100 עבור סטודנט שניגש במועד 2022 (ציון המתאם תקף ל5 שנים כך שמדובר על מועדים 2017-2022) לעומת סטודנט שקיבל ציון 100 במועד 2023.

האם הבחינה קשה יותר לדיסקלקולים?

על פניו אולי, אבל כדאי לזכור שגם בפרק הטקסטים יש שאלות על סטטיסטיקה, אפילו ישירות. שנית, אנחנו לא יודעים אילו שאלות "ייחתכו" מפרק הסטטיסטיקה, אבל אחת ההשערות שלנו היא שאלו שאלות של ביקורות מחקר / אשכולות מחקר, שהן המורכבות ביותר ללקויי למידה ופגיעות מאוד לקשיים שונים.

האם יקוצרו זמני ההפסקות ו/או תוספות הזמן עבור זכאי התאמות?

לא ידוע בשלב זה, אך להערכתנו לא צפוי להיות שינוי בזמני תוספות הזמן או בזמני ההפסקות אך אלו ינתנו בזמנים קבועים לכל הזכאים להפסקות, לדוגמא תינתן הפסקה של 5 דק' (כפי שנהוג היה במועדים הקודמים) אך היא תהיה קבועה ותינתן לאחר 40 דקות לכל הנבחנים בכיתת ההתאמות (ולא לבחירת הסטודנט, כפי שהיה נהוג עד כה).

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה