בחן את עצמך

לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם. השאלות הינן במגוון נושאים: סטטיסטיקה תיאורית, סטטיסטיקה היסקית, קשר סטטיסטי, שיטות מחקר ומבחנים סטטיסטיים. רמות הקושי מגוונות ומייצגות את רמות הקושי השונות בבחינה.

לפניכם 16 שאלות. אין הגבלת זמן למענה על השאלה וניתן לדלג בין השאלות.

בהצלחה !

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה