המכללה האקדמית אחוה- פסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות

ראש התכנית - פרופ' יהונתן גז

קישור לדף הרלוונטי באתר התכנית.

תיאור כללי של המגמה:

מדינת ישראל מאופיינת בהטרוגניות חברתית ותרבותית, שכן היא כוללת קבוצות וקהילות בעלות מאפיינים תרבותיים ייחודיים (המגזר הערבי, הקהילה אתיופית, האוכלוסייה החרדית ועוד). בשל שיעור נמוך של פסיכולוגים מקרב קבוצות אלו, ובשל היעדר נגישות תרבותית (שפה, ידיעת הנורמות, יכולת גישור ועוד), אוכלוסיות אלו אינן מקבלות את שירותי בריאות הנפש שלהן הן זקוקות. המכללה האקדמית אחוה פיתחה תכנית חדשנית ויחידה מסוגה בארץ, שמטרתה להקנות לבוגריה את התשתית התאורטית ואת הכלים הנדרשים לעבודה טיפולית ואבחונית בקרב קהילות בעלות מאפיינים תרבותיים ייחודיים, בד בבד עם אלה הרלוונטיים לאוכלוסייה הכללית בישראל על כל גווניה. בין הקורסים שילמדו בתכנית: פסיכופתולוגיה, פסיכודיאגנוסטיקה, הריאיון הקליני, פסיכותרפיה פסיכודינאמית, יסודות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי, היבטים תרבותיים של פסיכופתולגיה, פסיכולוגיה רגישת-תרבות – סוגיות בטיפול באוכלוסיות החרדיות, פסיכולוגיה רגישת-תרבות – עבודה עם החברה הערבית בישראל.

במסגרת ההתנסות הקלינית ישתלבו הסטודנטים במוסדות בריאות הנפש, שבהם יש תשתיות לעבודה קלינית רגישת תרבות. בנוסף, בימים אלה מקימה המכללה האקדמית אחוה קליניקה רגישת תרבות אשר לכשתוקם גם בה תתקיים התנסות קלינית.

הלימודים מתקיימים בימים ראשון ושלישי. מקומות הפרקטיקום מגוונים וכוללים את עמותת בית חם, בית החולים סורוקה, המרכז לבריאות הנפש בבאר שבע וכאמור את הקליניקה של המכללה האקדמית אחוה. ימי הפרקטיקום הם שני וחמישי. 

מסלול לימודים:

בתכנית שני מסלולים: מסלול תזה ומסלול עבודת גמר שניהם בהיקפים של 45 נק”ז, 22.5 ש”ש.

ההכשרה בתחום הפסיכולוגיה הקלינית משלבת לימודים אקדמיים עם התנסות קלינית בשדה.

תכנית הלימודים האקדמיים כוללת את כל קורסי החובה הנכללים בהכשרה של הפסיכולוג הקליני וכן קורסים נוספים המתמקדים בממשק שבין בריאות הנפש לתרבות, ואשר חלקם יילמדו על ידי אנשי מקצוע מהמגזרים הרלוונטיים.

הלימודים במכללה יתקיימו יומיים בשבוע.
ההתנסות הקלינית בשדה מתקיימת יומיים בשבוע.
משך הלימודים – שנתיים.

מספר הלומדים במגמה:

מחזור 2020-2021 (תשפ"א): 15 סטודנטים

מחזור 2019-2020 (תש"פ): 15 סטודנטים

תנאי קבלה:

תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי התנהגות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל”ג.

ציון מתא"ם (לא מפורסם סף)

על כל מועמד לשלוח את כל המרכיבים הבאים:

1. שאלון אישי.

2 . גיליון ציוני תואר ראשון בפסיכולוגיה וחוגים נוספים.

3 . גיליון ציון מבחן מתא”ם.

4 . שתי המלצות אישיות:
• המלצה אקדמית.
• המלצה על בסיס התנסות בשדה.

*הענקת התואר מותנית באישור המל”ג.

מידע לא פורמאלי:

בשנתיים האחרונות הייתה מגבלה לקבלה של 15 סטודנטים למגמה. מגבלה זו עשוייה להסתיים, כך שבקבלה לשנת הלימודים תשפ"ב המגמה תהיה פתוחה לקבל מספר גדול יותר של סטודנטים.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה