המסלול האקדמי המכללה למנהל- פסיכולוגיה קלינית של מתבגרים וצעירים

ראש התכנית - פרופ' שמואל שולמן

קישור לדף הרלוונטי באתר החוג.

תיאור כללי של התכנית:

תכנית ראשונה מסוגה בארץ, הנפתחת במסלול האקדמי המכללה למינהל - תואר שני בפסיכולוגיה קלינית של מתבגרים וצעירים - תעמיק את ההבנה של המשתתפים בה עם הקשיים והמצוקות של קבוצות גיל אלו, וההשלכות הקליניות והטיפוליות בהם. התכנית מתמקדת באוריינטציה אישיותית התפתחותית ובשלבי החיים של מתבגרים/ות וצעירים/ות. התכנית מספקת למשתתפיה הבנה רחבה ומעמיקה, ידע ומיומנויות קליניות עם מיקוד במתבגרים וצעירים בתחומי הפסיכופתולוגיה, הפסיכו-דיאגנוסטיקה, הריאיון הקליני, הפסיכו-פרמקולוגיה, הגישות הטיפוליות השונות והכלים הטיפוליים הקיימים.  

התכנית כוללת התייחסות לצרכי החברה בישראל, ובהתחשב במצב הביטחוני בארץ, מדגישה את הבנת נושא הטראומה ואת הדרכים לטיפול במצבי טראומה באופן כללי, ובמתבגרים ובצעירים בפרט.

את התכנית מלווה קולוקוויום - סמינר מגמה מחקרי - המאפשר העמקה והעשרה בתכנים הנלמדים תוך התייחסות לשיטות הערכה, מדידה ומחקר המקובלים בתחום והכנה לקראת עבודת הגמר.

הלימודים הינם יומיים בשבוע (ימי ב' ו-ד') ומשולבים עם יומיים נוספים של פרקטיקום קליני (יומיים מתוך הימים הנותרים, בהתאם לימי ישיבות הצוות ויתר הפעילות במרפאות השונות) אשר יועברו במרפאות לבריאות הנפש באזור: מרפאות באר יעקב, נס ציונה, מודיעין, רחובות, ראשון לציון, בתי החולים אברבנאל, גהה ושניידר. בשנת הלימודים הראשונה הפרקטיקום מתמקד בטיפול בצעירים/ות ובשנת הלימודים השנייה בטיפול במתבגרים/ות.

התכנית מאפשרת בסיומה להירשם במשרד הבריאות כפסיכולוג/ית ולהתקדם להשלמת התמחות קלינית. עם השלמת ההתמחות ניתן להירשם כמומחים בפסיכולוגיה קלינית במשרד הבריאות. 

תנאי קבלה לתואר שני:

תנאי הקבלה לתכנית פסיכולוגיה קלינית של מתבגרים וצעירים מותנים בראיון אישי ובעמידה בקריטריונים הבאים:

ציון מתא"ם - 100

ציון התואר הראשון בפסיכולוגיה - 88

מיליון שאלון תיאור עצמי

שתי המלצות: אחת אקדמית מחקרית ואחת מהשדה - התנסות קלינית.

נתונים לא רשמיים על תנאי הקבלה בפועל:

מנתונים לא רשמיים נראה כי ניתן לעיתים להתקבל בחריגים למגמה עם ציוני מתא"ם של בין 90 ל-100. 

מנתונים חלקיים עולה כי בשנת תשפ"א ותשפ"ב חתך הקבלה (הציון הנמוך שהתקבל) היה סביב הסף הרשמי (100).

בשנת תש"פ (השנה הראשונה בה פעלה המגמה) נראה כי התקבלו מועמדים עם מתא"ם נמוך מ-100.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה