ציונים בבחינת המתא"ם

הציון בבחינת מתא”ם (מבחן מתאם) הוא ציון יחסי, כלומר, ציונו של כל נבחן נקבע לאור הישגיהם של שאר הנבחנים באותו המועד. עבור כל בחינה מתקבלים שלושה ציונים: ציון בפרק סטטיסטיקה ושיטות מחקר, ציון בפרק הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה, וציון כללי. הציון הכללי מבוסס על הציונים בשני חלקי הבחינה, לפי המשקלות הבאים:
סטטיסטיקה ושיטות מחקר - 40% מהציון הכללי.
הבנת טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה - 60% מהציון הכללי.

כל אחד משלושת הציונים בבחינת המתא"ם נע בטווח שבין 50 ל-150, כאשר ממוצע הציונים הוא 100 וסטית התקן היא 20. ציוני הבחינה נתונים בעקומה נורמלית, בקרוב. מאחר שמדובר בבחינה חדשה יחסית, עקומת הציונים המתקבלת בסופו של דבר היא כמעט נורמלית, ומאפייניה משתנים מעט ממועד למועד. מכאן, שייתכנו הבדלים מסוימים בין טבלאות הציונים המתפרסמות כל מועד. משמעות הדבר, שקיימת שונות בין המועדים, ולעובדה זו יש השלכות הנוגעות למהימנות בחינת המתא"ם ולתוקף שלה.

המוסדות השונים עושים שימוש בציוני מתא”ם ככלי למיון המועמדים לתואר השני. ברבים מהם ציוני מתא”ם משמשים נתוני סף המשמשים למיון ראשוני של המועמדים. מתוך עיון בטבלה הבאה, ניתן לראות שאם במועד מסוים ניגשו 1000 איש לבחינה, פחות מ-200 מהם קיבלו ציון גבוה מ-120. עובדה זו מאפשרת לחוגים להשתמש בציון מתא”ם ככלי לסינון ומיון ראשוני של המועמדים.
 

אחוזי נבחנים בטווחי הציון הכללי בבחינת מתא"ם

טווח הציוניםאחוז הנבחנים שציונם נמצא
מתחת לטווחבטווחמעל הטווח
50-690991
70-7991279
80-89211366
90-99341749
100-109511633
110-119671419
120-12981910
130-15090100

 

הטבלה מבוססת על נתונים מצורפים של מועדי מתא"ם 2021-2022, ומפורסמת באתר הרשמי של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה