שאלות ותשובות

האם יש עודף של פסיכולוגים בארץ?

התשובה לשאלה זו מורכבת. ראשית, ישנם תחומים אשר מועצת הפסיכולוגים וגורמים רשמיים הצהירו כי הביקוש גדול פי כמה וכמה מההיצע בהם, כלומר יש דרישה דחופה לפסיכולוגים. ניתן למנות את תחומי הפסיכולוגיה השיקומית, הארגונית והתעסוקתית על אלה. לגבי פסיכולוגים קליניים, ישנה נטייה להשליך את צוואר הבקבוק בהמתנה להתמחות על הביקוש למקצוע. ניתן לומר ללא סייג, כי גם לפסיכולוגים קליניים, בעיקר באזורים מרוחקים ממרכז הארץ או בתחומים חדשניים כגון התערבות במשפחה, קיים ביקוש רב בסקטור הציבורי והפרטי כאחד.

איזה מהציונים הוא הקובע במקרה של ביצוע המתא"ם פעמיים?

באופן עקרוני הגבוה מבין השניים. ראוי להדגיש כי חלק מהמוסדות מטילים על המועמד את האחריות ליידע אותם איזה מועד הוא הרלוונטי, ואם לאו – יתייחסו לציון האחרון כברירת מחדל.

מהו המשקל של בחינת המתא"ם בקבלה לתואר שני?

במסגרת תהליך הקבלה לתואר שני, נמנעים המוסדות מלפרסם נוסחת שקלול מפורטת. יחד עם זאת, מחויבות כל האוניברסיטאות לעשות שימוש במתא"ם ככלי מיוני. כמעט כל המוסדות מבצעים סינון ראשוני באמצעות ציון המתא"ם. מעבר לכך, בניגוד למגמה שחלה בציוני התואר, שכיום אין בהם חשיבות מעבר לסף המינימאלי, מדרגים רוב המוסדות גם את רשימת המועמדים הסופית שלהם בין השאר ע"י ציוני המתא"ם. תוכל לקרוא על כך ביתר פירוט באתר, במרכז המידע לתואר שני..

האם ישנו משקל בפני עצמו לציון בכל אחד מפרקי הבחינה בהליך הקבלה לתואר השני?

מעבר לחלוקה של 30%-70% (לטובת הטקסטים) בקביעת הציון הכללי - התשובה היא בדרך כלל שלילית. עד היום, לא הצהיר אף מוסד על התחשבות אוטונומית כלשהי באחד מציוני הפרקים בבחינה, ואף על פי שהמועמד מתבקש לספק צילום של ספח הציון בו מופיעים ציוני הגלם, לא נראה כי נתונים אלה נבדקים באופן עקבי או משמעותי.

האם אפשר להתקבל לתואר שני בפסיכולוגיה ללא מתא"ם?

ברובן המכריע של המגמות השונות לפסיכולוגיה נדרש ביצוע הבחינה כתנאי סף, לרוב בציון מסוים. במקרים מסוימים, קיימות פרוצדורות חלופיות: עבור סטודנטים זרים (שלמדו את התואר הראשון בחו"ל) תקף לצורך קבלה גם מבחן GRE, ואילו עבור סטודנטים מקומיים ניתן לפנות לועדת חריגים או למשרד ראש המגמה, בהתאם להנחיות המוסד. עם זאת, מקרים שכאלה הם בחזקת היוצא מן הכלל.

מי מחליט היכן ניתן יהיה ללמוד תואר שני בפסיכולוגיה?

המועצה להשכלה גבוהה, שהינה תאגיד ממלכתי, היא הגוף המופקד על הכרה בתואר אקדמי הן של מוסד חדש, והן בתארים חדשים במוסד קיים. המועצה שוקלת את הבקשות לאור המלצות הועדה לתכנון ולתקצוב והן בהיבט צורכי החברה והמשק, ונותנת אישור זמני תחילה והכרת קבע בתואר או מסלול מסוים בשלב מתקדם. באופן זה, נוספו בשנים האחרונות מגמות לתואר שני במרכז האקדמי רופין, במרכז האקדמי פרס, באוניברסיטה הפתוחה, ובמרכז הבינתחומי הרצליה.

לפרטים נוספים
מוכנים להירשם? לחצו כאן
להתנסות במבחן לדוגמא
לפניכם שאלות לדוגמא המדמות את השאלות בפרק "סטטיסטיקה ושיטות מחקר" בבחינת המתא"ם
החל בוחן
בשבילך גם ב-whatsapp
מענה ותמיכה במרחק לחיצה